Croeso i’r Peirianneg

Mae Prifysgol Abertawe yn parhau i gynnal ei safle fel un o'r prif brifysgolion yn y DU ar gyfer Peirianneg.

Trwy ein hamrywiaeth o gyfleoedd astudio israddedig ac ôl-raddedig, ein nod yw i fyfyrwyr ddatblygu'r potensial i ddod yn arweinwyr a phencampwyr diwydiant yn y dyfodol, neu i fod yn barod i gwrdd â'r heriau a'r cyfleoedd ar gyfer gyrfa mewn ymchwil.

Gyda'n canolfannau ymchwil o'r radd flaenaf a rhaglen fuddsoddi barhaus i ddarparu adnoddau a chyfleusterau rhagorol, mae'r Coleg Peirianneg yn darparu amgylchedd gwych i astudio neu gynnal ymchwil.

Mae pob un o'n pynciau peirianneg yn y 25 uchaf yn y DU yn ôl The Times University Guide 2021.