SPECIFIC engineer in the lab

Caiff ein prosiectau EngD, a gaiff eu rhedeg gan ein Academi Defnyddiau a Gweithgynhyrchu (M2A), eu diffinio gan ein noddwyr diwydiannol hirsefydledig ac maent yn mynd i'r afael ag anghenion gweithredol a nodir gan y cwmnïau hynny. Mae'r prosiectau yn canolbwyntio ar ein meysydd sefydledig sy'n cynnwys caenau gweithredol, modelu cyfrifiadurol a defnyddiau a gweithgynhyrchu uwch.

Cyflawnir ymchwil i ddefnyddiau strwythurol uwch ar y cyd â Chanolfan Dechnoleg Rolls-Royce (UTC) mewn Defnyddiau a leolir yn Abertawe. Caiff y prosiectau hyn eu hariannu gan Bartneriaeth Strategol EPSRC mewn Metelau Strwythurol ar gyfer Tyrbinau Nwy.

Profiad Dan o Engd

PROFIAD VICKY O ENGD

PROFIAD CAITLIN O ENGD

SUT BETH YW BYWYD MYFYRIWR ÔL-RADDEDIG?