CYFARFOD EIN TIM ACADEMAIDD

Yn y colleg peirianneg rydym yn cyflogy ysbryndoledig sy'n arweinwyr bydyn yn beth mae nhw’n wneud. Mae ein academyddion yn gweithio gyda diwydiant, ac mae nw wedi sefydlwyd partneriaethau gydachwmniau a darparwyr addysg ledled y byd.

Ein ymchwilwyr yn wedi ewinedd effaith byd- eang. Mae ein hymchwil yn barhau yon gwneud effaith fyd-eang a bod ni’n parhau i ddatblygu ein dulliau addysgu gyda’r nod o gynhyrchu’r nesaf o beirianwyr byd-eang llwyddiannus.


Pennaeth y Coleg Peirianneg

Yr Athro Stephen GR Brown

Dirprwy Bennaeth y Coleg Peirianneg a'r Cyfarwyddwr Arloesi ac Ymgysylltu

Yr Athro Johann Sienz

Dirprwy Bennaeth y Coleg Peirianneg a'r Cyfarwyddwr Dysgu ac Addysgu

Yr Athro Cris Arnold

Dirprwy Bennaeth y Coleg Peirianneg a'r Cyfarwyddwr Ymchwil

Yr Athro P Nithiarasu

Dirprwy Gyfarwyddwr Dysgu ac Addysgu

Dr Paul Holland

Penaethiaid Canolfannau Ymchwil