Ein cysylltiadau â diwydiant

Ein cysylltiadau cryf â diwydiant

Mae gan y Coleg Peirianneg gysylltiadau cryf a sefydledig â diwydiant, yn genedlaethol ac yn rhyngwladol.

Mae cwmnïau'n gwerthfawrogi ein myfyrwyr a'n staff academaidd gwybodus i roi craffter a safbwynt newydd i'r datblygiadau diweddaraf ym maes peirianneg. Mae ein hymchwil wedi cael effaith sylweddol ar saernïo ein dyfodol.

Darganfyddwch sut y gallai ein cysylltiadau â diwydiant fod o fantais i chi fel myfyriwr yn y Coleg Peirianneg.

Llun o Drên Pŵer gan Ed Carter, Peiriannydd Ymchwil

Teitl y traethawd ymchwil: Influence of Joining Technique on the Fatigue Performance of Novel Chassis/Suspension Design.

Sut mae ein cysylltiadau â diwydiant o fantais i chi fel myfyriwr

Mae gweithio’n agos gyda diwydiant yn sicrhau bod graddedigion yn cael yr wybodaeth ddiweddaraf am dueddiadau’r diwydiant

Arweinir ein dulliau dysgu gan ddiwydiant, gan fanteisio ar waith ymarferol, enghreifftiau a chyrsiau a gynlluniwyd i gwmpasu arferion a galw cyfredol

Mae cydweithio â diwydiant yn gwella rhagolygon cyflogaeth ein graddedigion

Mae rhaglenni gradd ymarferol yn sicrhau bod myfyrwyr yn ennill yr ystod lawn o sgiliau sy'n ofynnol er mwyn gwneud cyfraniad mawr at sefydliadau o’r cychwyn cyntaf

Sefydlwyd ymagwedd amlochrog tuag at fynd i'r afael â phroblemau'r diwydiant a'r cyflogwyr.