Ein cysylltiadau â'r diwydiant peirianneg

Mae gan y Coleg Peirianneg gysylltiadau cryf a sefydledig â diwydiant, yn genedlaethol ac yn rhyngwladol.

Gall cwmnïau weithio gyda'r Coleg Peirianneg mewn llawer o ffyrdd, gan gynnwys:

  • Datblygu ein cyrsiau
  • Ariannu prosiectau ymchwil yn uniongyrchol
  • Cyfnewid a hyfforddi staff ymchwil
  • Partneriaethau mewn rhwydweithiau neu fel rhan o brosiectau mwy
  • Defnyddio cyfarpar arbenigol ar y cyd
  • Gwasanaethau ymgynghori a chynghori
  • Mentoriaid diwydiannol
  • Ffair Yrfaoedd flynyddol

Gallwch gysylltu â'n Cyfarwyddwr Cyflogadwyedd, Dr Sam Rolland neu anfon e-bost atom yn engineering@abertawe.ac.uk am ragor o wybodaeth,