**Ar gael i fyfyrwyr rhyngwladol yn unig **

Rydym yn gyffrous i gyhoeddi ein bod ni’n cynnig yr MSc gyda Diwydiant ynghyd â’r rhaglenni canlynol:

Mae’r rhaglenni hyn yn estyniad o’n graddau MSc Peirianneg presennol ac maent yn cynnwys ail flwyddyn ychwanegol.

Yn ystod yr ail flwyddyn, byddwch yn gwneud un o’r canlynol:

  1. Lleoliad diwydiannol
    neu
  2. Brosiect yn seiliedig ar y diwydiant i weithio ar her bywyd go iawn a wneir ar y cyd ag un neu sawl partner diwydiannol.

Gallwch gael dwy flynedd o brofiad yn y DU a'r cyfle i gydweithio â diwydiant ar her bywyd go iawn.

Bydd Prifysgol Abertawe yn cefnogi'r myfyriwr i ddod o hyd i leoliad neu brosiect, fodd bynnag, ni warentir y prosiect neu'r lleoliad gwaith yn yr ail flwyddyn. Os na fyddwch yn gallu sicrhau prosiect neu leoliad, cewch eich trosglwyddo i’r rhaglen MSc un flwyddyn o hyd.

Bydd Prifysgol Abertawe hefyd yn cefnogi eich cais am Fisa dwy flynedd o hyd.