Yma yn y Coleg Peirianneg, mae gennym dros 500 o fyfyrwyr ôl-raddedig a 120 o staff ymchwil a ddaw o bob cwr o'r byd. Fel myfyriwr ôl-raddedig, cewch ddefnyddio ein llyfrgell ar y safle, sydd ar agor 24 awr y dydd, labordai o'r radd flaenaf, rhaglen o seminarau a sgyrsiau a gynhelir drwy gydol y flwyddyn, technoleg gyfrifiadura uwch ac ystafelloedd gwaith penodedig i fyfyrwyr ôl-raddedig. Gallwch astudio Peirianneg AwyrofodCemegolSifilCyfrifiadurolElectronig a Thrydanol, Ynni, Arwain a Rheolaeth, Gwyddor DeunyddiauMecanyddolMeddygol neu Nanodechnoleg.

Mae'r Coleg wedi meithrin rhai o gysylltiadau cryfaf y Brifysgol â diwydiant ar lefel Cymru, y DU ac yn Rhyngwladol, ac mae wedi sefydlu'i hun fel arweinydd ym maes datblygu peirianyddol, gan weithio mewn partneriaeth â chwmnïau o'r radd flaenaf fel TATA, Rolls-Royce, Airbus, BAE Systems a HP. Fel myfyriwr gallwch ddisgwyl cael budd o gydberthnasau gwaith agos ag arbenigwyr yn y diwydiant ac, mewn sawl achos, ennill profiad gwerthfawr drwy leoliadau yn y diwydiant.