Ymchwil cyfrifiadol yn Abertawe

Mae Canolfan Peirianneg gyfrifiadurol Zienkiewicz yn cael ei chydnabod yn rhyngwladol fel prif ganolfan y DU ar gyfer ymchwil peirianneg gyfrifiadurol.  Mae gan Brifysgol Abertawe enw da iawn am ymchwil yn y maes Nanotechnoleg. Mae ein Canolfan Peirianneg Systemau a Phroses o'r radd flaenaf yn dwyn ynghyd arbenigedd academaidd o bob rhan o'r Brifysgol, gan ymgorffori cyfleusterau o'r radd flaenaf. Cydnabyddir ein arloesedd o'r Dull Elfen ‘Finite’ fel un o'r 100 ddarganfyddiad a datblygiadau uchaf ym mhrifysgolion y DU a newydiodd y byd.

Y Dull Elfen Finite a ddatblygwyd ym Mhrifysgol Abertawe gan yr Athro Olek Zienkiewicz ym 1967, wedi ein galluogi i gymryd arweiniad mewn technegau modelu cyfrifiadurol sy'n caniatáu i beirianwyr gynllunio strwythurau a phrosesau heriol, gan ddefnyddio cyn lleied â phosibl ar brofion arbrofol drud.

DYSGWCH SUT MAE ASTUDIO PEIRIANNEG YN ABERTAWE⬇️

Mae Graddau Cyfrifiadurol wedi'u hachredu gan...

The Institution of Structural Engineers logo
Institute of Highway Engineers logo
Institution of Civil Engineers
CIHT logo