Coronafeirws: y diweddaraf

PAM DEWIS PEIRIANNEG DEUNYDDIAU YN ABERTAWE?

Mae Abertawe yn un o ganolfannau blaenllaw'r DU ar gyfer addysgu ac ymchwil ddeunyddiau. Mae Peirianneg Ddeunyddiau yn 4ydd safle yn y DU am Foddhad Myfyrwyr ac yn y 6ed safle yn gyffredinol yn y DU yn ôl The Guardian University League Table 2020.

Mae ymchwil ddeunyddiau sy'n arwain y byd yn Abertawe yn cael ei ariannu gan sefydliadau mawreddog. Mae'r cysylltiadau ymchwil diwydiannol hyn yn cynnig cyfleoedd rhagorl i'n myfyrwyr gradd i ymgymryd â lleoliadau gwyliau a blwyddyn, yn ogystal â rhoi cyfleoedd ymchwil a chyflogaeth da.

Rydym yn paratoi ein myfyrwyr ar gyfer eu gyrfaoedd. Cydnabyddir hyn gan y Complete University Guide 2019, a gan y Times and The Sunday Times Good University Guide a roddodd ragolygon gyrfa ein graddedigion peirianneg ddeunyddiau yn y 3 uchaf yn y DU.

EIN GRADDEDIGION

Mae ein graddedigion yn mynd ymlaen i gael gyrfaoedd diddorol ac amrywiol gyda chwmnïau fel: Tata Steel, Rolls-Royce, Jaguar Land Rover, Atkins, GE Aviation, Mott Mac Donald a grŵp Babcock International.

Mae 97% o'n graddedigion mewn gwaith neu mewn astudiaeth bellach 6 mis ar ôl graddio, gyda chyflog cyfartaledd o £24,000 (DLHE 16/17).

Ysgoloriaeth Gwyddoniaeth Ddeunyddiau a Pheirianneg

Mae’r Adran Peirianneg Ddeunyddiau’n cynnig amrywiaeth o ysgoloriaethau ar draws eu rhaglenni gradd. Mae’r rhain yn cynnwys ysgoloriaethau mynediad gwerth hyd at £1500 ar gyfer myfyrwyr sy’n ennill graddau uchel yn eu harholiadau Safon Uwch (neu gyfwerth), ysgoloriaethau teithio gwerth hyd at £1000 ar gyfer y sawl ar y cynlluniau blwyddyn dramor, a dyfernir ysgoloriaethau perfformiad uchel i fyfyrwyr ar ddiwedd bob blwyddyn.

Nid oes angen cyflwyno cais, dyfernir bwrsariaethau yn awtomatig gan Gyfarwyddwr y Portffolio a’r Tiwtor Derbyn ar ôl cofrestru. Caiff myfyrwyr eu hysbysu’n ffurfiol am ddyfarniad eu hysgoloriaeth cyn i’r tymor ddechrau. Am wybodaeth bellach, e-bostiwch peirianneg@abertawe.ac.uk

PROFWCH SUT BETH YW ASTUDIO PEIRIANNEG YN ABERTAWE⬇️

Mae Gwyddor Ddeunyddiau a Pheirianneg wedi cael ei achredu gan…

Engineering Council accredited degree logo
The Institute of Materials, Minerals and Mining logo