Graddau Gemegol Peirianneg

Cyrsiau Israddedig

BEng Peirianneg Gemegol / UCAS H831
MEng Peirianneg Gemegol / UCAS H801
BEng Peirianneg Gemegol (Blwyddyn mewn Diwydiant) / UCAS H832
MEng Peirianneg Gemegol (Blwyddyn mewn Diwydiant) / UCAS H890
Peirianneg Gemegol gyda Blwyddyn Sylfaen / UCAS H835

Cyrsiau ôl-raddedig

MSc Peirianneg Gemegol
MSc drwy Ymchwil i Ddihalwyno ac Ailddefnyddio Dŵr 
MSc drwy Ymchwil mewn Technoleg Pilen 
PhD neu MPhil Peirianneg Gemegol

Mae ein graddau BEng, MEng a MSc yn achrededig  gan Sefydliad y Peirianwyr Cemegol (IChemE).

Accreditation    IChemE internationally accredited degree

Delyth Williams

Delyth Williams (CEng, MIChemE), Peiriannydd Proses ym mhurfa olew Humber Phillips 66, Peirianneg Gemegol

Meddai Delyth: “Rhoddodd fy amser yn Abertawe bedair blynedd o brofiadau ardderchog i fi, sydd wedi bod yn fuddiol i fi yn amgylchedd newidiol y diwydiant olew. Nid yn unig mae Abertawe wedi rhoi’r sgiliau peirianneg i fi sy’n angenrheidiol er mwyn gwneud yn dda mewn gyrfa yn y diwydiant olew, mae hefyd wedi rhoi llawer o sgiliau bywyd allweddol i fi.

Roedd yr adran yn grŵp clos a chyfeillgar, a oedd yn golygu bod perthnasau gweithio gwerthfawr yn cael eu datblygu ar bob lefel, gan gynnwys darlithwyr ac uwch aelodau o’r adran. Yn ogystal, roedd gan yr adran lawer o weithgareddau allgyrsiol yr oedd myfyrwyr yn rhan weithgar o’u trefnu a’u cynllunio – o’r parti caws a gwin blynyddol i’r ymweliadau hyfforddi diwydiannol mwy difrifol”