Coronafeirws: y diweddaraf

PAM DEWIS PEIRIANNEG FEDDYGOL

Peirianneg Feddygol yw cymhwyso egwyddorion peirianneg i'r corff dynol ac at ystod eang o offer a ddefnyddir mewn meddygaeth fodern.

Mae'r cyrsiau gradd peirianneg ym Mhrifysgol Abertawe yn tynnu ar yr ymchwil feddygol gyffrous sy'n digwydd yn y Coleg Peirianneg a'r Coleg Meddygaeth.

Arweiniodd llwyddiant ymchwil y ddau goleg at greu'r Ganolfan NanoIechyd (CNH), gwerth £22 miliwn, cyfleuster unigryw sy'n cysylltu peirianneg a meddygaeth.

Mae ein graddedigion gradd Peirianneg Feddygol yn ennill sgiliau peirianneg, tra hefyd yn rhoi profiad a gwybodaeth ychwanegol i gyflogwyr o anatomeg a ffisioleg, a'r gallu i gyfathrebu â chlinigwyr.

Model o benglog
Offer meicrosgôp
braich robotig
Llun proffil o Annabelle Boardman, BEng Peirianneg Feddygol gyda Blwyddyn mewn Diwydiant

Annabelle Boardman, BEng Peirianneg Feddygol gyda Blwyddyn mewn Diwydiant

Dewisais astudio ym Mhrifysgol Abertawe oherwydd yr ystod o feysydd pwnc a gwmpesir yn y cwrs Peirianneg Feddygol a'r cyfleusterau newydd sbon ar Gampws y Bae. Y peth rydw i wedi'i fwynhau fwyaf yw'r amrywiaeth o fodiwlau sydd wedi caniatáu i fi ddarganfod pob agwedd ar Beirianneg Feddygol ac ehangu fy ngwybodaeth. Oherwydd amrywiaeth y cwrs, mae wedi fy nysgu i addasu i bob math o broblemau a oedd o gymorth mawr pan oeddwn yn mynd i mewn i ddiwydiant gan fy mod yn wynebu llawer o wahanol heriau newydd yno.

Ar gyfer fy Mlwyddyn mewn Diwydiant, roeddwn yn Beiriannydd Datblygu Myfyriwr yn Zimmer Biomet, yn dylunio a datblygu cluniau newydd ac offeryniaeth lawfeddygol. Pan fyddaf yn graddio, byddaf yn dychwelyd i'r un cwmni â Pheiriannydd Datblygu.

Fy nghyngor i eraill sy'n chwilio am leoliad fyddai dal ati i geisio a pheidio â bod ofn anfon e-bost at gwmnïau bach nad ydyn nhw'n hysbysebu Blwyddyn mewn Diwydiant - mae llawer o gwmnïau erioed wedi clywed am y cynllun o'r blaen. A bydd y Tîm Cyflogadwyedd hefyd yn gallu rhoi cyngor i chi wrth chwilio am leoliadau/swyddi. Maen nhw bob amser yna i gynnig cefnogaeth.

EIN GRADDEDIGION

Mae ein graddedigion yn mynd ymalen i gael gyrfaoedd diddorol ac amrywiol gyda chwmnïau fel:

Renishaw, Calon Cardio-Technology Ltd, Olympus Surgical Technologies, NHS, GE Healthcare and Royal Navy.

Mae 97% o'n graddedigion mewn gwaith neu'n astudio ymhellach 6 mis ar ôl graddio (16/17 DLHE).

Gyan Bhatia, Rheolwr a Pheiriannwr, Oxford Instruments Nano

"Rwy'n credu'n gryf bod y sgiliau rydych chi'n eu dysgu yn yr elfen hon o'r radd yn drosglwyddadwy i unrhyw gwmni proffesiynol.

Yn ogystal, gwnes gysylltiadau braf â gwahanol ôl-raddedigion, athrawon ac ymchwilwyr sy'n gysylltiedig â'm prosiect, a helpodd fi i gyrraedd lle rydw i heddiw."

GWELD SUT BETH YW HI I ASTUDIO PEIRIANNEG YN ABERTAWE ⬇️

Mae Peirianneg Feddygol wedi gael ei achredu gan…

Logo'r Engineering Council
Logo'r Institution of Mechanical Engineers
Logo'r Institute of Physics and Engineering in Medicine