Coronafeirws: y diweddaraf

Mae darparu'r profiad gorau i'n myfyrwyr yn hollbwysig i ni yn y Coleg Peirianneg, ac mae gennym systemau sefydledig a staff cymorth er mwyn sicrhau hyn.

Yn ddiweddar, cafodd Prifysgol Abertawe ei chynnwys ymhlith y 5 Prifysgol Orau yn y Deyrnas Unedig ar gyfer Bodlonrwydd Myfyrwyr (NSS)

EICH IECHYD A'CH LLES

Wrth i chi astudio yn Abertawe rydym yn cynnig ystod o wasanaethau cymorth iechyd a lles i chi. Darllenwch am y gwasanaethau yma.

Student in Electrical Lab with Dr Richard Cobley Electrical and Electronic Engineering Lecturer

CAFFIS CYMORTH

CAFFI MEDDALWEDD

CAFFI MEDDALWEDD (Software Café)

CAFFI GWYDDONIAETH

CAFFI GWYDDONIAETH (Science Café)

CAFFI YSGRIFENNU

CAFFI YSGRIFENNU