Cyfleoedd am Leoliad ac Astudio Dramor

 Year in Industry-Year Abroad

Mae pob un o’n rhaglenni gradd mewn Peirianneg yn cynnig yr opsiwn i wneud Blwyddyn mewn Diwydiant neu Flwyddyn Dramor.

Mae myfyrwyr Gwyddor Chwaraeon ac Ymarfer Corff hefyd yn cael y cynnig o Flwyddyn Dramor fel rhan o’u gradd.

Cliciwch yma i gael gwybod mwy am bob opsiwn.