Dr Ben Evans, Senior Lecturer

Gwnaethom ofyn i Dr Ben Evans, Uwch-ddarlithydd mewn Peirianneg Awyrofod ateb rhai cwestiynau cyffredin:

Beth yw Peirianneg Awyrofod?

Mae Peirianneg Awyrofod yn ddisgyblaeth gyffrous sy'n ymdrin â dylunio, adeiladu, dadansoddi a phrofi peiriannau sy'n hedfan, megis awyrennau sy'n cael eu pweru gan bropelorau ac injan jet, hofrenyddion, gleidwyr a llongau gofod. Mae'n golygu defnyddio egwyddorion gwyddonol a pheirianyddol i ddeall sut mae pethau'n gweithio, sut i'w gwella, datrys problemau a datblygu technoleg newydd.

Beth yw nodweddion mwyaf blaenllaw'r cwrs yn Abertawe?

Rydym yn canolbwyntio ar eich addysgu sut i ddylunio cerbydau awyrofod gan ddechrau o ddarn o bapur gwag. Yma yn Abertawe, rydych mewn dwylo da oherwydd ein bod yn arwain y byd ym maes Dulliau Cyfrifiadol a Pheirianneg, sy'n hanfodol yn y diwydiant awyrofod, gan roi mantais i chi ym myd gwaith - rhywbeth a adlewyrchir gan gyflogadwyedd ein graddedigion.

Sut byddaf yn gwybod mai hwn yw'r cwrs iawn i mi?

Os ydych yn berson chwilfrydig, sydd bob amser yn awyddus i ddeall sut mae pethau'n gweithio, â diddordeb mewn dylunio, mathemateg, a defnyddio gwyddoniaeth a thechnoleg i lansio pethau i'r awyr ac i'r gofod, yna mae Peirianneg Awyrofod yn ddelfrydol i chi.

Sut caiff y cwrs ei addysgu?

O Flwyddyn 1, byddwch yn astudio modiwlau penodol i Awyrofod o'r cychwyn cyntaf a byddwch yn dysgu am aerodynameg, strwythurau awyrennau ac elfennau dylunio. Nid yw'n gwrs generig ac nid yw'r pwyslais ar ddysgu damcaniaethol yn unig; cewch gydbwysedd perffaith o addysgu academaidd a sgiliau ymarferol. Erbyn Blwyddyn 3, byddwch wedi datblygu'r sgiliau i ddylunio awyren, ei hadeiladu a'i hedfan.

Er ei bod hi'n amrywio, gallwch ddisgwyl tua 25 awr o amser cyswllt uniongyrchol bob wythnos. Mae hyn yn cynnwys darlithoedd a gwaith grŵp ymarferol mewn labordai. Disgwylir i chi wneud tua chwe awr o astudio annibynnol bob wythnos hefyd i gyflawni'ch gorau ar y cwrs.

Pa swyddi gallaf eu gwneud ar ôl graddio?

Mae'r diwydiant awyrofod yn un o'r ychydig sectorau sydd wedi parhau i dyfu drwy'r dirwasgiad, a gwelir tystiolaeth o hyn yn rhagolygon rhagorol ein graddedigion.

Oherwydd bod myfyrwyr Peirianneg Awyrofod yn graddio â llawer o sgiliau trosglwyddadwy, mae'n sicr bod llawer o gyfleoedd iddynt symud rhwng gwahanol sectorau a diwydiannau. Fodd bynnag, fel arfer mae llawer o'n graddedigion yn awyddus i ddatblygu gyrfa yn y diwydiant awyrofod yn benodol ac maent yn llwyddo, gan weithio i gwmnïau megis GE Aircraft, Airbus a Rolls-Royce oherwydd eu hangerdd am awyrennau.