Awyren yn hedfan yn isel

Sut mae pobl yn gallu hedfan

Mae’n debygol eich bod chi wedi clywed y term, “Gwyddonydd Rocedi” o’r blaen, gan gyfeirio at rywun sy’n glyfar iawn. Neu’r dywediad, “nid yw’n wyddoniaeth rocedi”, sy’n mynegi’n eironig bod tasg yn syml.
Yn aml, cyfeirir at Beirianneg Awyrofod ar lafar fel "gwyddoniaeth rocedi"; fodd bynnag, a bod yn fanwl gywir, mae "gwyddoniaeth" yn ymwneud â deall tarddiad, natur ac ymddygiad y bydysawd, ond mae peirianneg yn ymwneud â defnyddio egwyddorion gwyddonol a pheirianegol i ddatrys problemau a datblygu technoleg newydd.

Mae awyrofod, neu beirianneg awyrofod, yn ymdrin â dylunio ac adeiladu peiriannau sy'n hedfan o fewn atmosffer y ddaear, megis awyrennau a jetiau, gleiderau, awtogyros, hofrenyddion a mwy.

Mae'n un o'r canghennau diweddaraf ym maes peirianneg, gan ddyddio'n ôl i arloeswyr awyrennau ar ddiwedd y 19eg ganrif i ddechrau'r 20fed ganrif. Un o'r bobl bwysicaf yn hanes peirianneg awyrofod oedd Syr George Cayley, y credir mai ef oedd y person cyntaf i wahanu'r grymoedd codi a llusgo, sy'n effeithio ar gerbyd hedfan.

Gellir dadlau mai'r brodyr Wright yw'r enwau enwocaf yn hanes awyrennau, y credir yn gyffredinol eu bod wedi dyfeisio, adeiladu a hedfan yr awyren lwyddiannus gyntaf yn y byd. Ym 1903, gwnaethant yr ehediad cynaliadwy cyntaf a reolir mewn awyren-trymach-nag-aer. Er nad y brodyr Wright oedd y bobl gyntaf i adeiladu awyren arbrofol, nhw oedd y bobl gyntaf i ddyfeisio rheolyddion awyren a wnaeth ehediad wedi'i bweru mewn awyren adenydd-sefydlog yn bosib.

Roedd gwybodaeth gynnar am beirianneg awyrofod yn empirig yn bennaf, gan gynnwys rhai cysyniadau a sgiliau a ddeillir o ganghennau eraill o'r maes peirianneg. Roedd gwyddonwyr yn deall elfennau allweddol megis deinameg hylifau yn y 18fed ganrif. Heddiw, mae elfennau peirianneg awyrofod yn cynnwys: gwyddor deunyddiau, thermodynameg, gyriad, adeileddau cyrff awyrennau, aerodynameg, meddalwedd dylunio â chymorth cyfrifiaduron a llawer mwy.

Fel peiriannydd yn y diwydiant hwn, sy'n tyfu'n gyflym, gallwch chi ddisgwyl chwarae rôl allweddol wrth ddylunio, adeiladu, profi a chynnal amrywiaeth eang o awyrennau, gan ganolbwyntio ar agweddau amrywiol megis diogelwch hedfan, effeithlonrwydd tanwydd, effaith ar yr amgylchedd, costau gweithredu, cyfrifo amserlenni prosiectau, llunio llawlyfrau a datblygu technolegau newydd.

Mae gan beirianwyr awyrofod feddwl ymarferol a rhesymegol, ynghyd ag awydd i wybod sut mae pethau'n gweithio a sut i'w gwella, gan wneud cyfraniadau sylweddol at ein byd cyfnewidiol.