Bydd y Coleg Peirianneg yn symud i Gampws y Bae ym mis Medi 2015

Bydd y symud yn sefydlu Abertawe fel prifysgol â champws deuol, gyda’r holl bynciau eraill a’r prif ganolbwynt sefydliadol yn aros ar Gampws Singleton.

Mae Campws y Bae mewn lleoliad rhagorol sydd ar y ffordd i mewn i Abertawe o'r dwyrain, gyda mynediad uniongyrchol at draeth a'i bromenâd ei hunan ar lan y môr.

Mae Campws y Bae yn cynnwys Ardal Beirianneg helaeth, wedi’i chynllunio i gael y gorau o’n harbenigedd ymchwil a’n cydweithrediad â chwmnïau mawr, gan gynnwys Rolls-Royce a Tata Steel.