Cwestiynau Cyffredin

Rydym wedi llunio rhai cwestiynau cyffredin am y Flwyddyn mewn Diwydiant. Os nad yw eich cwestiwn yn cael ei ateb yma, cysylltwch â ni yn eng.employability@swansea.ac.uk