Byddwch yn rhan o’n llwyddiant

Rydym yn falch o lwyddiant ein staff academaidd a’n graddedigion a’r gwaith maen nhw’n ei wneud i beiriannu ein dyfodol.

Mae ein hymchwil o safon ryngwladol, ein cysylltiad â diwydiant a’n cyfleusterau rhagorol, yn rhoi dechrau gwych i yrfa ein staff a’n myfyrwyr.

Mae ein gwaith yn cynnwys yr ymgais i dorri Record Cyflymder Tir y Byd, datrys y prinder dŵr yn y byd a chydweithio â chwmnïau byd-enwog.  Dyma rai enghreifftiau yn unig o’r gweithgareddau sy’n digwydd yma.

“Roedd y Brifysgol yn le ardderchog i astudio a dathlu llwyddiant.”

Michael Weberstadt, a raddiodd gyda Gradd Dosbarth Cyntaf, sydd nawr yn astudio ar gyfer gradd doethuriaeth ym Mhrifysgol Abertawe.

Ffeithiau amdanom ni 

 • Safle yn y 10 Uchaf (REF 2014)
 • Graddau achrededig mewn amrywiaeth o feysydd peirianneg
 • Cafwyd £120 miliwn o gyllid ymchwil ers 2008
 • Addysgu eithriadol graddfa 5 seren
 • Mae Peirianneg Deunyddiau Abertawe yn y safle 1af yn y Deyrnas Unedig o ran bodlonrwydd myfyrwyr (yr Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr) ac yn y 5ed yn y Deyrnas Unedig (The Guardian University Guide)
 • Mae Peirianneg Sifil yn y 9fed safle yn y Deyrnas Unedig (The Times Good University Guide) ac mae’n cael ei chydnabod fel un o’r 200 adran gorau yn y byd (Cynghrair Prifysgolion Gorau’r Byd QS)
 • Mae Peirianneg Gyffredinol yn y 10fed safle yn y Deyrnas Unedig (The Times Good University Guide) 
 • Mae Gwyddor Chwaraeon yn y 8fed safle yn y Deyrnas Unedig (The Guardian University Guide)

Rydym yn paratoi ein myfyrwyr ar gyfer eu gyrfa yn y dyfodol.  Caiff hyn ei gydnabod gan Ganllaw Prifysgolion y Times a’r Sunday Times, a osododd ddeilliannau gwaith ein graddedigion Peirianneg Defnyddiau fel y gorau yn y Deyrnas Unedig a deilliannau gwaith ein myfyrwyr Peirianneg Gyffredinol yn y trydydd safle yn y Deyrnas Unedig.

Hoffech chi ymuno â ni?  Dewch i gael rhagor o wybodaeth am:

 • Ein cyrsiau israddedig
 • Ein cyrsiau ôl-raddedig
 • Ein hymchwil arloesol
 • Ein staff academaidd
 • Llwyddiant ein myfyrwyr

Eich dyfodol

Llwythwch i lawr ein taflen Cyflogadwyedd i weld sut gall y Coleg Peirianneg helpu eich gyrfa chi.