ACNM Lab image

Mae ACNM (Llwybrau Masnacheiddio Technolegau Nano a Micro) yn enghraifft o strategaeth Llywodraeth Cymru i gefnogi a chyflymu twf ein diwydiannau gwyddonol a rhai sy’n seiliedig ar dechnoleg. Mae’n cynnig mynediad i £3.3 miliwn o gyllid ERDF/WEFO i gefnogi busnesau yn y diwydiannau gwyddorau bywyd, gofal iechyd/biofeddygol, adeiladu, deunyddiau uwch, ynni a’r amgylchedd a diwydiannau creadigol.

Trwy ACNM, gall cwmnïoedd gydweithredu gydag academyddion o Brifysgolion Abertawe a Chaerdydd i weithio ar brosiectau Ymchwil a Datblygu sy’n dod â chynnyrch, prosesau a gwasanaethau i’r farchnad gyda’r nod pennaf o ddod â swyddi a ffyniant i Ddwyrain Cymru. Mae prosiectau ACNM wedi’u cyllido ar gael i fusnesau yn Nhe a Dwyrain Cymru gan gynnwys Bro Morgannwg, Caerdydd, Casnewydd, Sir Fynwy, Powys, Wrecsam a Sir y Fflint. Bydd y prosiect yn rhedeg tan fis Gorffennaf 2021.

Beth ydyn ni'n ei wneud?

Mae ein gwaith yn cynnwys:

 • Cynyddu arloesedd, trwy wella’r cyflymder y gall ymchwil a datblygu droi mewn i gynnyrch neu brosesau sydd o fudd i’r cwmni wrth fasnacheiddio a chyflwyno i’r farchnad.
 • Cefnogi busnesau i gynyddu eu proffidioldeb a thwf.
 • Helpu i ddatblygu a pheilota cynnyrch a gwneuthuriad newydd sy’n gwella proffil cwmni.
 • Galluogi delweddu, asesu dulliau cynhyrchu a dylunio cynnyrch pwrpasol.
 • Gwella technegau cynhyrchu er mwyn gwella ansawdd a chynyrchiant.
 • Meithrin trosglwyddiad technoleg arloesol trwy gydweithredu ar lefel ddiwydiannol ac academaidd.
 • Gwella cadwyn cyflenwi academaidd a diwydiannol gynhaliadwy.
 • Cydweithredu gyda diwydiant i ddatrys problemau ymchwil a phroblemau’r byd go iawn.
 • Cefnogi mewnwelediad cynnar i dechnolegau nano a micro sy’n datblygu.

Ein Gweledigaeth

Map a Logo

Ydy eich gweithrediadau busnes chi o fewn yr ardaloedd canlynol yn Nwyrain Cymru? Bro Morgannwg, Caerdydd, Casnewydd, Sir Fynwy, Powys, Wrecsam neu Sir y Fflint?

Cysylltwch â ni nawr a throwch eich darganfyddiadau yn arloesedd!

Offer a chyfleusterau sydd ar flaen y gad

Bydd gennych fynediad i'n hoffer ar gyfer:

 • Delweddu biolegol a delweddu celloedd uwch
 • Nodweddu gan ddefnyddio offer sy'n galluogi dadansoddiad trydanol, ffisegol a chemegol
 • Gwneuthuriad Micro-Nano o synwyryddion a dyfeisiau
 • Prototeipio cynhyrchu
 • Cynhyrchu past ac inc hylifol
 • Profi cynnyrch
 • Nodweddu swbstradau, deunyddiau a rheolegol
Logo Caerdydd
Logo Abertawe