Pynciau Amrywiol: Ysgoloriaeth Goffa Hywel Teifi Edwards ar Gyfer Astudiaeth Ymchwil Ôl-Raddedig trwy Gyfrwng y Gymraeg

Dyddiad cau: 30 Mehefin 2021

Gwybodaeth Allweddol

Gwahoddir ceisiadau am yr ysgoloriaeth, gwerth £3000, hon gan unigolion sy'n dymuno astudio cwrs gradd ymchwil ôl-raddedig cyfrwng Cymraeg ym Mhrifysgol Abertawe.

Amcan Ysgoloriaeth Goffa Hywel Teifi yw cefnogi myfyrwyr ôl-raddedig cyfrwng Cymraeg sydd yn dymuno ymchwilio mewn maes y bu’r diweddar Athro Hywel Teifi Edwards yn cyfrannu iddo – yn benodol ym meysydd: 

 • Hanes Cymru a’r Cymry
 • Llenyddiaeth Gymraeg
 • Yr iaith Gymraeg
 • Gwleidyddiaeth Cymru
 • Y cyfryngau‌ Cymreig
 • Drama Gymraeg
 • Crefydd yng Nghymru
 • Astudiaethau Diwylliannol Cymreig

Porwch drwy’r rhaglenni ymchwil sydd ar gael ym Mhrifysgol Abertawe.

Gwobrwyir yr ymgeisydd llwyddiannus mewn digwyddiad yn ystod wythnos Eisteddfod Genedlaethol 2021.

Darllenwch yr Amodau a Thelerau cyn cyflwyno eich cais, os gwelwch yn dda.

Cymhwyster

Mae’n rhaid bod ymgeiswyr wedi derbyn cynnig o le i astudio ar gyfer gradd ymchwil ôl-raddedig ym Mhrifysgol Abertawe ar gyfer blwyddyn academaidd 2021/22.

Bydd disgwyl i’r ymgeisydd llwyddiannus gwblhau ei astudiaethau trwy gyfrwng y Gymraeg.

Cyllid

Mae’r Ysgoloriaeth yn dyrannu £3,000, a bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn derbyn y swm llawn wrth gofrestru.

Sut i wneud cais

I ymgeisio am yr ysgoloriaeth, gofynnir i unigolion anfon y canlynol at Gyfarwyddwr Academi Hywel Teifi, Dr. Gwenno Ffrancon (g.ffrancon@abertawe.ac.uk):

 • Llythyr cais
 • CV
 • Amlinelliad o’u maes ymchwil (dim mwy na 750 gair)

Dylid cyfeirio unrhyw ymholiadau at Dr. Gwenno Ffrancon, Cyfarwyddwr Academi Hywel Teifi (g.ffrancon@abertawe.ac.uk).

Darllenwch yr Amodau a Thelerau cyn cyflwyno eich cais, os gwelwch yn dda.