Meddygaeth: Ysgoloriaethau Gradd Meistr a Addysgir Ôl-raddedig Ysgol Feddygaeth Prifysgol Abertawe 2019

Closing date: 31 Gorffennaf 2019

Key Information

Mae Ysgol Feddygaeth Prifysgol Abertawe'n cynnig 10 Ysgoloriaeth Ôl-raddedig, gwerth £3,000 yr un tuag at ffioedd dysgu, ar gyfer myfyrwyr o'r DU neu'r UE a fydd yn dechrau cyrsiau ôl-raddedig ym mis Medi 2019.  Sylwer os ydych chi wedi gwneud cais am Ysgoloriaeth Ragoriaeth y Brifysgol ond nad ydych yn llwyddiannus, cewch eich ystyried yn awtomatig am Ysgoloriaeth Ôl-raddedig yr Ysgol Feddygaeth.

Y cyrsiau cymwys yw: 

Eligibility

  • Mae'n rhaid eich bod wedi derbyn cynnig i astudio ar gwrs meistr cymwys yn Ysgol Feddygaeth Prifysgol Abertawe.
  • Mae'n rhaid bod myfyrwyr yn cofrestru ar raglen meistr a addysgir yn Ysgol Feddygaeth Prifysgol Abertawe am y tro cyntaf ym mis Medi 2019.
  • Caiff ymgeiswyr llwyddiannus eu dewis ar sail proffil academaidd/proffesiynol, perfformiad academaidd a’r datganiad personol.
  • Mae'n bosib y gofynnir i ddeiliaid ysgoloriaeth gydweithredu â gweithgareddau recriwtio'r Ysgol Feddygaeth.
  • Mae pob ysgoloriaeth yn gyfraniad at ffioedd dysgu.

Cymhwysedd, Amodau a Thelerau ar gyfer Myfyrwyr o'r DU neu'r UE

  • Mae dyfarniadau ar gael i fyfyrwyr amser llawn a rhan-amser. Telir yr ysgoloriaeth ar sail pro rata i fyfyrwyr rhan-amser.
  • Gall ymgeiswyr wneud cais hefyd am Ysgoloriaethau Meistr a Addysgir y Brifysgol. Dyfernir un ysgoloriaeth yn unig i ymgeiswyr llwyddiannus.
  • Mae'n rhaid bod ymgeiswyr wedi derbyn eu cynnig o le i astudio ar y rhaglen er mwyn cael eu hystyried ar gyfer Ysgoloriaeth Ôl-raddedig yr Ysgol Feddygaeth.
  • Hysbysir ymgeiswyr am y canlyniadau erbyn 31 Awst 2019.

Funding

Mae pob ysgoloriaeth yn talu £3,000 tuag at gost ffioedd dysgu. 

Sut i wneud cais

I gyflwyno cais, cwblhewch a dychwelwch y ffurflen gais ganlynol i  mededucation.unit@abertawe.ac.uk, sef 31 Gorffennaf 2019:

Hysbysir ymgeiswyr am y canlyniadau erbyn 31 Awst 2019.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau, cysylltwch â study@abertawe.ac.uk.