Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol : Hysgoloriaethau Hyrwyddo'r Dyfodol 2022

Dyddiad cau: 1 Gorffennaf 2022

Gwybodaeth Allweddol

Dyddiadau cau:

 • Myfyrwyr rhyngwladol: BELLACH AR GAU
 • Myfyrwyr DU: 1 Gorffennaf 2022

Mae ein Hysgoloriaethau Hyrwyddo'r Dyfodol  ar gael i ddeiliaid cynnig rhaglen Meistr a addysgir yn Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol .

Mae'r ysgoloriaeth hon yn cynnig mwy na chymorth ariannol. Bydd y rhai sy'n derbyn ysgoloriaeth yn elwa o gyfleoedd i ennill sgiliau a fydd yn gwella eu gyrfa.  Anogir derbynwyr i:

 • Weithio gyda thîm marchnata'r Ysgol i helpu i hyrwyddo'r ysgoloriaethau a'r Ysgol;
 • Ymuno ag un o'r cymdeithasau myfyrwyr sy'n gysylltiedig â'r Ysgol, neu fod yn gynrychiolydd cwrs ar gyfer eu rhaglen radd;
 • Cyfrannu at ddatblygu a rheoli Canolfan Graddedigion yr Ysgol.

Rhaglenni Meistr Cymwys:

Cymhwyster

Mae’n rhaid bod gennych chi gynnig i astudio’n amser llawn yn Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol ym mis Medi 2022 i allu cyflwyno cais. 

Byddwn yn ystyried eich:

 • Gymhwysedd academaidd
 • Angen ariannol
 • Brwdfrydedd a'r cynlluniau sydd gennyt ar gyfer y dyfodol
 • Gallu a chynlluniau i gyfrannu yn ôl i'r Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol

Croesewir ceisiadau gan fyfyrwyr o unrhyw genedligrwydd.

Cyllid

Mae pob ysgoloriaeth yn werth £3,000.

Caiff ysgoloriaethau eu didynnu o ffioedd dysgu.

Sut i wneud cais

I wneud cais, cwblhewch y Ffurflen gais am Ysgoloriaeth Hyrwyddo'r Dyfodol 2022 a'i dychwelyd i FHSS-Scholarships@abertawe.ac.uk.

Dyddiadau cau:

 • Mae’r broses cyflwyno cais ar gyfer myfyrwyr Rhyngwladol bellach ar gau.
 • Myfyrwyr DU: 1 Gorffennaf 2022

Os oes gennych chi ymholiadau, e-bostiwch FHSS-Scholarships@abertawe.ac.uk