Pob maes pwnc: CYNLLUN BWRSARIAETHAU GRADD MEISTR CYMRU AR GYFER POBL 60+ OED

Dyddiad cau: Cyn gynted â phosib

Gwybodaeth Allweddol

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi ariannu am flwyddyn arall er mwyn denu myfyrwyr 60 oed a hŷn o Gymru a’r Undeb Ewropeaidd (Myfyrwyr nad ydynt yn byw yn y Deyrnas Unedig) i astudio eu gradd Meistr yng Nghymru. Mae pob bwrsariaeth yn werth £4,000. 

Mae’r manylion cychwynnol fel a ganlyn:

 • Ar gael i fyfyrwyr sy’n byw yng Nghymru ac yn yr Undeb Ewropeaidd (nad ydynt yn byw yn y Deyrnas Unedig) dros 60 oed ar ddiwrnod cyntaf Blwyddyn Academaidd y cwrs. Diffinnir y flwyddyn academaidd fel a ganlyn:
  • 1 Medi 2020 lle mae’r Flwyddyn Academaidd yn cychwyn ar neu ar ôl 1 Awst 2020 a chyn 1 Ionawr 2021
  • 1 Ionawr 2021 lle mae’r Flwyddyn Academaidd yn cychwyn ar neu ar ôl 1 Ionawr 2021 a chyn 1 Ebrill 2021
 • Ar gael i’r rhai sy’n astudio ar raglenni gradd Meistr a addysgir cyflawn gwerth 180 o gredydau sy’n dechrau yn ystod y flwyddyn academaidd 2020/21 ym Mhrifysgol Abertawe.

Cymhwyster

Mae’r manylion cymhwysedd cychwynnol fel a ganlyn:

 • Ar gael i fyfyrwyr sy’n byw yng Nghymru ac yn yr Undeb Ewropeaidd (nad ydynt yn byw yn y Deyrnas Unedig) dros 60 oed ar ddiwrnod cyntaf Blwyddyn Academaidd y cwrs. Diffinnir y flwyddyn academaidd fel a ganlyn:
  • 1 Medi 2020 lle mae’r Flwyddyn Academaidd yn cychwyn ar neu ar ôl 1 Awst 2020 a chyn 1 Ionawr 2021
  • 1 Ionawr 2021 lle mae’r Flwyddyn Academaidd yn cychwyn ar neu ar ôl 1 Ionawr 2021 a chyn 1 Ebrill 2021
 • Ar gael i’r rhai sy’n astudio ar raglenni gradd Meistr a addysgir cyflawn gwerth 180 o gredydau sy’n dechrau yn ystod y flwyddyn academaidd 2020/21 ym Mhrifysgol Abertawe.

Sylwer: Ni fydd myfyrwyr a ariennir gan gyllid llywodraeth arall megis Gofal Cymdeithasol Cymru, GIG/HEIW, DHSSPS neu Gynghorau Ymchwil (KESS II) yn gymwys.

Cyllid

Mae pob bwrsariaeth yn werth £4,000.

Sut i wneud cais

Caiff bwrsariaethau eu dyfarnu’n awtomatig i fyfyrwyr cymwys sy’n derbyn cynnig lle i astudio ar gwrs gradd Meistr ym Mhrifysgol Abertawe. Nid oes angen i chi gyflwyno cais ar wahân ar gyfer yr ariannu hwn.

I gael eich ystyried ar gyfer bwrsariaeth, mae’n rhaid i chi gwblhau’r camau canlynol:

 1. Cyflwyno cais ar gyfer cwrs gradd Meistr cymwys sy’n dechrau ym Mhrifysgol Abertawe yn ystod y flwyddyn academaidd 2020/21.
 2. Derbyn eich cynnig lle i astudio yn swyddogol.

Am ragor o wybodaeth, e-bostiwch postgraduate.admissions@abertawe.ac.uk