Ysgoloriaethau Ymchwil

Peirianneg Awyrofod: Ysgoloriaeth PhD wedi'i hariannu'n llawn: Dynameg Is-acwstig metaddeunyddiau mecanyddol anhrefnus

Dyddiad cau: 31 Ionawr 2019

Gwybodaeth Allweddol

Dyddiad dechrau: Ebrill 2019

Mae metaddeunyddiau mecanyddol wedi dod yn bwysig yn ystod y 10 mlynedd diwethaf yn sgil y datblygiadau digynsail mewn deunyddiau optegol, electromagnetig ac acwstig. Mae metaddeunyddiau yn ddeunyddiau artiffisial sy'n cael eu dylunio i berfformio'n well na deunyddiau naturiol mewn meysydd gwahanol. Mae'r rhain yn cynnwys, ymysg eraill, electromagneteg, acwsteg, opteg, teraherts, is-goch, dynameg a nodweddion mecanyddol. O ganlyniad, mae ymchwil i fetaddeunyddiau wedi datblygu'n faes amlddisgyblaethol iawn. Un o nodweddion hanfodol metaddeunyddiau yw cyfnodoldeb cell uned. Bydd y prosiect hwn yn ymchwilio i dair agwedd yn benodol, sef: (a) anhrefn/amrywioldeb ar hap mewn priodweddau geometrig a materol unedau cyfansoddol, a allai fod yn bresennol yn naturiol neu drwy ddyluniad (b) gwasgariad egni drwy wanychiad yn y deunyddiau, a (c) aflinoledd yn yr ymddygiad mecanyddol, naill ai wedi'i gyflwyno'n fwriadol neu'n gynhenid. Wrth ystyried y tair agwedd uchod ar yr un pryd darperir newid sylweddol yn y dadansoddiad dynamig a'r nodweddu mecanyddol sy'n angenrheidiol ar gyfer cymwysiadau technolegol mewn bywyd go iawn. Cyflawnir effaith y prosiect hwn drwy ddatblygu dulliau dadansoddi newydd ac ymagweddau cyfrifiadol ar gyfer metaddeunyddiau ar sail dellt. Defnyddir cyfleusterau argraffu 3D a phrofi arloesol y Coleg Peirianneg i ddilysu canlyniadau damcaniaethol ac i brofi dyluniadau deunydd newydd sy'n cael eu cynnig.

Cymhwyster

Mae'n rhaid bod gan ymgeiswyr radd MEng neu gymhwyster cyfwerth mewn Peirianneg Awyrofod, Ffiseg, Mathemateg neu Beirianneg Fecanyddol. Byddai rhywfaint o wybodaeth o aeroelastigedd a phrofiad o'r diwydiant awyrofod yn ddymunol.

Byddem fel arfer yn disgwyl i ymgeiswyr fodloni'r gofynion academaidd a'r gofynion iaith Saesneg wrth wneud cais. I gael manylion am ofynion mynediad iaith Saesneg y Brifysgol, ewch i: http://www.swansea.ac.uk/admissions/englishlanguagerequirements/

Oherwydd cyfyngiadau cyllidebol, mae’r ysgoloriaeth hon ar agor i fyfyrwyr o’r DU/UE yn unig.

Mae croeso i ymgeiswyr o wledydd eraill wneud cais, ond rhaid iddynt warantu ffynhonnell y cyllid i dalu am y gwahaniaeth rhwng y ffioedd a manylu ar hyn yn y llythyr eglurhaol.

Cyllid

Mae'r ysgoloriaeth hon yn talu cost lawn ffioedd dysgu'r DU/UE ynghyd â grant blynyddol o (i'w gadarnhau, £14,777 ar hyn o bryd). Yn ogystal, bydd arian ychwanegol ar gael ar gyfer treuliau ymchwil.

Mae croeso i ymgeiswyr o wledydd eraill wneud cais, ond rhaid iddynt warantu ffynhonnell y cyllid i dalu am y gwahaniaeth rhwng y ffioedd a manylu ar hyn yn y llythyr eglurhaol.

Sut i Ymgeisio

I wneud cais cwblhewch a chyflwynwch y dogfennau canlynol i'r Athro Sondipon Adhikari (s.adhikari@abertawe.ac.uk):

  • CV
  • Llythyr eglurhaol

Os oes gennych ymholiadau, cysylltwch â'r Athro Sondipon Adhikari (s.adhikari@abertawe.ac.uk / +44 (0)1792 602088).