Ysgoloriaethau Ymchwil

Ysgoloriaethau a bwrsarïau i fyfyrwyr ymchwil

Mae Prifysgol Abertawe yn cynnig nifer o ddyfarniadau i fyfyrwyr sy’n dilyn astudiaethau PhD, MPhil neu MRes. Mae rhestr lawn o’r dyfarniadau i’w gweld isod.  

Mae gwobrau yn cael eu rhestru yn nhrefn yr wyddor yn ôl pwnc.

Pob Maes Pwnc: Ysgoloriaethau i Fyfyrwyr Rhyngwladol

Closing date: Gwnewch gais cyn gynted ag y bo modd