Rhaglenni Ymchwil

Rhaglenni Ymchwil Ôl-raddedig

Mae Ysgol y Gyfraith Hillary Rodham Clinton yn gartref i gymuned gyfeillgar a llwyddiannus o fyfyrwyr doethurol o bedwar ban byd.  Fel myfyriwr PhD neu MPhil, byddwch yn cael cefnogaeth ein staff academaidd, yn cael cyfle i gyfrannu at brosiectau ymchwil yr Ysgol ac yn cael defnyddio ein hystafell astudio i Ôl-raddedigion.

PGR Info Welsh

Dewiswch eich pwnc

Mae cwrs PhD neu MPhil yn cynnwys astudio maes ymchwil hunan-ddewisol am nifer o flynyddoedd.  Rydym ni yma i helpu - o deilwra eich syniad cychwynnol i ddatblygu eich sgiliau ymchwil.  Cliciwch ar y botymau pwnc i weld enghreifftiau o’r testunau y gallwch eu dewis ac am arweiniad ar wneud cais.

Arbenigedd academaidd:

 • Seiberdroseddu a Therfysgaeth
 • Cyfraith Feddygol
 • Niwro-droseddeg a Bio-foeseg
 • Gwasanaethau Prawf a Rheoli Troseddwyr
 • Dedfrydu a'r Llysoedd
 • Gwaith Rhyw
 • Troseddwyr Treisgar a Throseddwyr Rhyw
 • Cyfiawnder Ieuenctid
Gyfraith

Arbenigedd academaidd:

 • Cyfraith gyffredin, cyfraith contract a masnachol 
 • Cyfraith forol 
 • Cyfraith olew a nwy 
 • Cyfraith gyhoeddus
 • Cyfraith Undeb Ewropeaidd
 • Cyfraith hawliau dynol
 • Cyfraith trosedd 
 • Y gyfraith sy'n ymwneud â Therfysgaeth, seiber terfysgaeth a gwrthderfysgaeth

Arbenigedd academaidd:

 • Cyfraith gyffredin, cyfraith contract a masnachol 
 • Cyfraith forol 
 • Cyfraith olew a nwy 
 • Cyfraith gyhoeddus
 • Cyfraith Undeb Ewropeaidd
 • Cyfraith hawliau dynol
 • Cyfraith trosedd 
 • Y gyfraith sy'n ymwneud â Therfysgaeth, seiber terfysgaeth a gwrthderfysgaeth

Cysylltu â ni

Rydym ar agor 9am-5pm o ddydd Llun i ddydd Gwener – cysylltwch os oes gennych chi unrhyw gwestiynau

Cyfeiriad: Adeilad Richard Price, Prifysgol Abertawe, Parc Singleton, Abertawe SA2 8PP

Ffôn: +44 (0)1792 295831

E-bost: law@swansea.ac.uk

We are here map