Graddau ôl-raddedig Nanotechnoleg

MSc Nanowyddor i Nanotechnoleg

MSc drwy Ymchwil mewn Nanotechnoleg

PhD neu MPhil Nanotechnoleg

Doethuriaeth Peirianneg (EngD)

Mae’r MSc cyrsiau hyn wedi eu hachredu gan y Sefydliad Peirianneg a Thechnoleg (IET). Mae Prifysgol Abertawe yn Uwch Bartner Academaidd i IET. 

gradd achrededig

Nanotechnoleg ym Mhrifysgol Abertawe

Mae gan Brifysgol Abertawe enw rhagorol am ymchwil ym maes Nanotechnoleg. Mae ein Canolfan Peirianneg Proses a Systemau yn dwyn ynghyd arbenigedd academaidd sy’n bodoli ledled y Brifysgol, gan gynnwys cyfleusterau o’r radd flaenaf.

Mae’r pwyslais ar ddatblygu ymchwil i’w gymhwyso a throsglwyddo technoleg o’r labordy i’r gweithle neu’r ganolfan iechyd. Mae rhyngweithio gyda diwydiant yn elfen allweddol o strategaeth y ganolfan.

Mae ein cyrsiau yn paratoi myfyrwyr ar gyfer y dechnoleg hon sy’n datblygu, technoleg a fydd yn gwella’r ffordd rydyn ni’n byw yn sylweddol.

Delwedd gan Karthikeyan Rajasundaram, PhD Nanotechnoleg

Bydd cymorth diabetes uwch-dechnoleg yn anfon neges destun rybudd mewn argyfwng

Nanotechnoleg

Mae Dr Vincent Teng, arbenigwr nanoelectroneg, yn arwain prosiect blaenllaw a fydd yn datblygu monitor glwcos y gwaed uwch-dechnoleg i bobl â diabetes a fydd yn anfon neges destun rybudd at staff diogelwch os yw'r claf mewn peryg o hypoglycaemia.