mewn PEIRIANNEG MEINWEOEDD A MEDDYGAETH ATGYNHYRCHIOL, MSc by Research