Pam astudio ym Mhrifysgol Abertawe?

Astudio ym Mhrifysgol Abertawe

Rhagoriaeth Ymchwil

image

Gydag ymchwil o'r radd flaenaf ac 90% o'n staff yn weithredol ym maes ymchwil, mae Abertawe yn cynnig amgylchedd deinamig ar gyfer eich astudiaethau ymchwil.

Ewch i'n tudalennau Ymchwil

Rhagoriaeth mewn Addysgu

image

Arweinir ein haddysgu gan ymchwil, sy’n golygu bod ein myfyrwyr yn cael eu haddysgu gan ysgolheigion sydd yn arbenigwyr blaenllaw yn eu maes, ac sy’n medru helpu i sicrhau bod eich gradd yn berthnasol i'r byd modern.

Darganfod mwy

Cysylltiadau â Diwydiant

image

Mae ein cysylltiadau ardderchog gyda diwydiant ar draws pob disgyblaeth yn llywio’r addysgu ac yn darparu cyfleoedd niferus i gynnal prosiectau ymchwil sy’n gysylltiedig â diwydiant a phrofiad gwaith.

Gwella eich Cyfleon

image

Mae ein hanes hir o weithio gyda diwydiant yn ychwanegu gwerth go iawn at eich addysg, ac mae ein cyrsiau wedi'u teilwra i sicrhau eich bod yn cael y sgiliau lefel uchel fydd yn eich galluogi i lwyddo yn y farchnad swyddi.

Ewch i dudalen Gwybodaeth am Yrfaoedd

Ystod o Gyfleoedd

image

Mae ein portffolio helaeth o astudiaethau ôl-raddedig yn golygu ein bod gennym raglenni sy'n addas i bawb.

Chwiliwch am gwrs a addysgir

Chwiliwch am gwrs ymchwil

Profiad Myfyrwyr

image

Byddwch yn cael cyfleoedd niferus i ymgysylltu â myfyrwyr ôl-raddedig eraill yn Abertawe - drwy seminarau a sesiynau tiwtorial, yn ein cyfleusterau ôl-raddedig pwrpasol neu drwy’ch rhaglen o hyfforddiant ôl-raddedig.

Lleoliad

image

O draethau trawiadol, arobryn i barciau tawel, digwyddiadau diwylliannol bywiog i fywyd nos anhygoel, siopau mawr i'r bywyd dinesig modern, mae Abertawe yn cynnig rhywbeth i bawb.

Darganfod mwy