Gwasanaeth Gyrfaoedd

Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd

Un o brif amcanion y Brifysgol yw "paratoi a hyrwyddo cyflogadwyedd myfyrwyr".  Mae'r Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd yn chwarae rôl allweddol wrth gyflawni'r amcan hwn drwy ddarparu gwasanaethau sy'n gallu'ch helpu i ddatblygu'r wybodaeth, y sgiliau a'r rhinweddau i gael eich swydd gyntaf. Bydd y nodweddion hyn yn eich galluogi i reoli'ch gyrfa yn y dyfodol mewn modd effeithiol.  

Rydym yn cynnig cyngor a chyfarwyddyd diduedd mewn amgylchedd cefnogol gan staff Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd sydd wedi cymhwyso'n broffesiynol.

Mae'n gwasanaethau'n cynnwys:

 • Cyngor unigol ar ystod eang o bynciau'n ymwneud â gyrfaoedd, yn ogystal ag astudiaethau ac ariannu ôl-raddedig
 • Ffug-gyfweliadau a chyngor ar y broses recriwtio
 • Gwobr Gyflogadwyedd Abertawe
 • Adnoddau gwybodaeth ar gyfer datblygiad personol a gyrfaol
 • Mynediad at wybodaeth am gyfleoedd gwaith gan gynnwys: profiad gwaith, swyddi ar ôl graddio, swyddi sydd ar gael nawr i raddedigion, swyddi rhan-amser a thros dro a gwirfoddoli
 • Rhaglen lleoliadau profiad gwaith Go Wales
 • Gwasanaeth paru â swyddi gwag Gradintel
 • Cyflwyniadau datblygu sgiliau gan gyflogwyr, cyrff proffesiynol a sefydliadau gwirfoddol
 • Rhaglen flynyddol o sgyrsiau a digwyddiadau Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd
 • Ffair Yrfaoedd Flynyddol
 • Gweithdai CV

Fideos defnyddiol