Gofynion mynediad

Gofynion mynediad academaidd cyffredinol ar gyfer cyrsiau ôl-raddedig

I gael eich ystyried ar gyfer lle i astudio'n ôl-raddedig, rhaid i chi fodloni anghenion mynediad cyffredinol y Brifysgol yn ogystal ag unrhyw ofynion penodol y rhaglen o'ch dewis.

Cyrsiau a Addysgir

  • Yn gyffredinol, y gofyniad mynediad lleiaf ar gyfer cyrsiau a addysgir yw gradd anrhydedd ail ddosbarth is (2:2), neu gymhwyster cyfwerth. Fodd bynnag, mae nifer o gyrsiau'n galw am radd ail ddosbarth uwch (2:1) neu gymhwyster cyfwerth.
  • Os nad oes gennych radd baglor (neu gymhwyster cyfwerth), ond mae gennych brofiad gwaith amser llawn sylweddol a pherthnasol, mae croeso i chi ymgeisio ar gyfer cwrs addas a addysgir. Mewn achos o'r fath, ystyrir pob cais ar sail unigol.

Graddau Ymchwil

  • Os ydych yn ymgeisio am radd ymchwil (gan gynnwys Meistr trwy Ymchwil), dylai fod gennych, neu dylech ddisgwyl derbyn, gradd anrhydedd ail ddosbarth uwch (2:1), neu gymhwyster cyfwerth.
  • Nid yw ymgeiswyr nad oes ganddynt radd gyntaf yn gymwys i ymgeisio am radd Meistr Trwy Ymchwil na gradd ymchwil.

Dylech ddarllen tudalen y cwrs penodol am unrhyw ofynion mynediad penodol. Yn ogystal â chymwysterau academaidd a phrofiad ymarferol, rydym yn chwilio am dystiolaeth o'ch diddordeb yn y rhaglen a dealltwriaeth o ofynion llym astudio ôl-raddedig.

Os ydych yn fyfyriwr rhyngwladol, bydd raid i chi sicrhau bod eich cymwysterau academaidd ac iaith Saesneg yn bodloni ein gofynion mynediad. Cewch wirio sut mae'ch cymwysterau'n cymharu â'n gofynion mynediad trwy ddarllen yr adran Gwybodaeth benodol i wledydd neu trwy gysylltu â'r Swyddfa Derbyn (Ôl-raddedig)

Gwlad Gwybodaeth Benodol i Ymgeiswyr Ewrop

Gwlad Gwybodaeth Benodol i Ymgeiswyr Rhyngwladol