Gofynion iaith Saesneg

Cyflwyniad

Rhaid i'r holl fyfyrwyr ddangos eu bod wedi cyrraedd safon benodol yn Saesneg cyn dechrau eu rhaglen. Bydd angen i chi ddarparu cymhwyster neu brawf iaith Saesneg cydnabyddedig cyn cael eich derbyn i Brifysgol Abertawe.

Mae gofynion iaith Saesneg penodol wedi'u rhestru ar dudalen eich cwrs yn yr adran Gofynion Mynediad. Mae ein gofynion iaith Saesneg wedi'u rhestru fel sgoriau IELTS, ond rydym yn derbyn yr ystod eang o brofion iaith Saesneg eraill isod.

Os nad yw eich sgoriau Saesneg yn bodloni ein gofynion, efallai y cewch eich derbyn os byddwch yn cwblhau Rhaglen Gyn-sesiynol Iaith Saesneg Gwasanaethau Hyfforddiant Iaith Saesneg (ELTS) i'r lefel ofynnol cyn dechrau eich rhaglen academaidd. Mae rhagor o fanylion yma.

Graddau Ôl-raddedig

Bydd y rhan fwyaf o adrannau academaidd yn gofyn am IELTS 6.5 (neu gyfwerth) ar gyfer graddau ôl-raddedig, ond mae eithriadau, a dylech wirio gyda'r Adran unigol neu wirio'r amodau yn eich Llythyr Cynnig.

Gofynion Iaith Saesneg

Gwledydd lle mae'r mwyafrif yn siarad Saesneg

Os ydych yn ddinesydd un o'r gwledydd canlynol, NID OES angen i chi ddarparu cymhwyster iaith Saesneg:

Os nad ydych yn ddinesydd un o'r gwledydd hyn, ond rydych wedi astudio yno: os ydych wedi cwblhau dwy flynedd o radd neu un flwyddyn o radd Meistr a addysgir drwy gyfrwng y Saesneg o fewn y tair blynedd a hanner i ddyddiad dechrau'r rhaglen, ni fydd angen i chi ddarparu cymhwyster iaith Saesneg ar wahân.

 • Antigwa a Barbiwda
 • Awstralia
 • Y Bahamas
 • Barbados
 • Belîs
 • Canada
 • Dominica
 • Grenada
 • Gaiana
 • Iwerddon
 • Jamaica
 • Seland Newydd
 • Saint Kitts a Nevis
 • Sant Lwsia
 • Saint Vincent a'r Grenadinnau
 • Trinidad a Thobago
 • Y Deyrnas Unedig
 • Unol Daleithiau America

Profion cymeradwy ar gyfer dinasyddion unrhyw wlad

Mae ein gofynion iaith Saesneg wedi'u rhestru fel sgoriau IELTS, ond derbynnir y profion Saesneg canlynol hefyd os cymerir hwy o fewn y cyfnod a nodir cyn dechrau'r rhaglen yn Abertawe.

Os cymeroch y prawf y tu allan i'r cyfnod dilysrwydd, efallai y bydd yn bosib eich derbyn os ydych wedi cyflawni astudiaethau pellach neu waith trwy gyfrwng y Saesneg ers cymryd y prawf. Gweler isod am fanylion llawn.

Os ydych wedi gwneud cais am raglen radd neu ôl-raddedig, byddwn yn derbyn IELTS (Academaidd) a gymerwyd mewn UNRHYW ganolfan, nid y rhai a gymeradwyir gan Fisâu a Mewnfudo y Deyrnas Unedig (UKVI) yn unig. Os ydych wedi gwneud cais, fodd bynnag, am raglen sy'n is na lefel gradd neu raglen Hyfforddiant Iaith Saesneg, bydd angen prawf a gymeradwyir gan UKVI, a elwir yn SELT (Prawf Iaith Saesneg Diogel).

 

Cymhwyster

Cyfwerth â IELTS 6.0

Cyfwerth â IELTS 6.5

Cyfwerth â IELTS 7.0

Cyfnod Dilysrwydd

IELTS Academaidd (UKVI)

6.0

6.5

7.0

2 flynedd cyn cyflwyno CAS

IELTS Academaidd

6.0

6.5

7.0

2 flynedd a hanner

Prawf Gwasanaethau Hyfforddiant Iaith Saesneg (ELTS) Abertawe (SWELT)

6.0

6.5

7

2 flynedd

Saesneg Caergrawnt: Cyntaf, Uwch a Rhuglder er 2015

169

176

185

3 blynedd a hanner

Caergrawnt: Tystysgrif Gyntaf mewn Saesneg cyn 2015

O leiaf 67 yn gyffredinol

O leiaf 75 yn gyffredinol

Amherthnasol

3 blynedd a hanner

Caergrawnt: Tystysgrif Saesneg Uwch cyn 2015

O leiaf 52 yn gyffredinol

O leiaf 58 yn gyffredinol 

O leiaf 67 yn gyffredinol

3 blynedd a hanner

Caergrawnt: Tystysgrif Rhuglder Saesneg cyn 2015

C

C

C

3 blynedd a hanner

TGAU Saesneg neu IGCSE Saesneg (iaith gyntaf neu ail iaith)

Gradd C 

Gradd C 

Gradd C 

3 blynedd a hanner

Safon Uwch Iaith a/neu Lenyddiaeth Saesneg

Gradd D

 

 

3 blynedd a hanner

AS Iaith a/neu Lenyddiaeth Saesneg

Gradd C 

 

 

3 blynedd a hanner

Tystysgrif Gadael Iwerddon Saesneg

HL Gradd B3

 

 

3 blynedd a hanner

Bagloriaeth Ryngwladol Iaith a/neu Lenyddiaeth Saesneg

Lefel 5 safonol; lefel 4 uwch

Lefel 5 safonol; lefel 5 uwch

-

3 blynedd a hanner

Prawf Saesneg Pearson (Cyffredinol)

Llwyddo lefel 4

Llwyddo lefel 4

Llwyddo lefel 5

2 flynedd a hanner

Prawf Saesneg Pearson (Academaidd)

56

62

67

2 flynedd a hanner

TOEFL (IBT)

79

88

96

2 flynedd a hanner

Cymwysterau gadael ysgol

Mae ein gofynion iaith Saesneg wedi'u rhestru fel sgoriau IELTS, ond byddwn yn derbyn Saesneg yn y cymwysterau gadael ysgol canlynol.

Os enilloch y cymhwyster y tu allan i'r cyfnod dilysrwydd, efallai y bydd yn bosib eich derbyn os ydych wedi cyflawni astudiaethau pellach neu waith trwy gyfrwng y Saesneg ers cymryd y prawf. Gweler isod am fanylion llawn:

Cymhwyster

Cyfwerth â IELTS 6.0

Cyfwerth â IELTS 6.5

Cyfwerth â IELTS 7.0

Cyfnod Dilysrwydd

Botswana: Lefel Gyffredinol

C

C

C

3 blynedd a hanner

Brwnei: Lefel O Caergrawnt (1120)

C 6

C 5

B 4

3 blynedd a hanner

Camerŵn: Lefel Gyffredinol

C

C

C

3 blynedd a hanner

Canada: Tystysgrif Blwyddyn 11

Llwyddo

Llwyddo

Llwyddo

3 blynedd a hanner

Gambia: WAASC Cyngor Arholiadau Gorllewin Affrica (WAEC)

C6

C5

C4

3 blynedd a hanner

Ghana WAASC Cyngor Arholiadau Gorllewin Affrica (WAEC)

C6

C5

C4

3 blynedd a hanner

Hong Kong: Diploma Addysg Uwchradd Hong Kong (HKDSE)

3 yn gyffredinol

4 yn gyffredinol

5 yn gyffredinol

3 blynedd a hanner

Hong Kong: Arholiad Tystysgrif Addysg Hong Kong (HKCEE)

3 neu uwch

3 neu uwch

3 neu uwch

3 blynedd a hanner

India: Arholiad Tystysgrif Ysgol Uwchradd (SSCE) o CBSE neu Dystysgrif Addysg Uwchradd India (ICSE) o CISCE; neu Dystysgrif Ysgol India (ISC) o CISCE

70%

75%

80%

3 blynedd a hanner

Cenia: Tystysgrif Addysg Uwchradd

C

C

C

3 blynedd a hanner

Gambia: WAASC Cyngor Arholiadau Gorllewin Affrica (WAEC)

C6

C5

C4

3 blynedd a hanner

Tystysgrif Addysg Ysgol Malawi (MSCE) o Fwrdd Arholi Cenedlaethol Malawi (MNEB)

6

5

4

3 blynedd a hanner

Maleisia: Lefel O Caergrawnt (1119) neu STPM (Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia) = Tystysgrif Ysgol Uwchradd Maleisia

C

C

B

3 blynedd a hanner

Mawrisiws: Lefel O Caergrawnt (1125)

C

C

B

3 blynedd a hanner

Namibia: Tystysgrif Uwch

C

 

 

3 blynedd a hanner

Nigeria: WAASC Cyngor Arholiadau Gorllewin Affrica (WAEC)

C6

C5

C4

3 blynedd a hanner

Nigeria: Tystysgrif Ysgol Uwchradd (SSC) o'r Cyngor Arholi Cenedlaethol (NECO)

C5

C4

B3

3 blynedd a hanner

Sierra Leone: WAASC Cyngor Arholiadau Gorllewin Affrica (WAEC)

C6

C5

C4

3 blynedd a hanner

Singapôr: Lefel O Caergrawnt (1127)

C 6

C 5

B 4

3 blynedd a hanner

De Affrica: Tystysgrif Uwch Genedlaethol (NSC)

4

5

6

3 blynedd a hanner

Tansanïa: Tystysgrif Addysg Uwchradd

C

C

C

3 blynedd a hanner

Tystysgrif Addysg Wganda

C

C

C

3 blynedd a hanner

UDA: Tystysgrif Ysgol Uwchradd

C

C

C

3 blynedd a hanner

Sambia: Tystysgrif Ysgol

C 6

C 5

B 4

3 blynedd a hanner

Simbabwe: Tystysgrif Addysg Gyffredinol ar Lefel Gyffredinol

C

C

B

3 blynedd a hanner

 

Er bod y profion uchod yn dderbyniol er mwyn cael eich derbyn i'r Brifysgol, efallai y gofynnir i chi sefyll prawf Saesneg arall pan fyddwch yn cyrraedd er mwyn asesu a oes angen cymorth iaith Saesneg pellach arnoch ai peidio.

Myfyrwyr yr Undeb Ewropeaidd neu'r Ardal Economaidd Ewropeaidd

Mae ein gofynion iaith Saesneg wedi'u rhestru fel sgoriau IELTS, ond byddwn yn derbyn Saesneg yn y cymwysterau gadael ysgol canlynol.

Os enilloch y cymhwyster y tu allan i'r cyfnod dilysrwydd, efallai y bydd yn bosib eich derbyn os ydych wedi cyflawni astudiaethau pellach neu waith trwy gyfrwng y Saesneg ers cymryd y prawf. Gweler isod am fanylion llawn:

Cymhwyster

Gradd Ofynnol

Cyfnod Dilysrwydd

Awstria: Matura/Reifeprüfung

Gradd 2 yn yr adrannau ysgrifenedig a llafar

10 mlynedd

Gwlad Belg: Diploma Uwchradd

80%

10 mlynedd

Denmarc: Studentereksamen

9

10 mlynedd

Y Ffindir: Ylioppilastutkintotdistus/Studentexamensbetyg Saesneg A

5

10 mlynedd

Ffrainc: Bagloriaeth Ffrainc - Saesneg

13

10 mlynedd

Ffrainc: Baccalaureate l'Option Internationale - Saesneg

12

10 mlynedd

Yr Almaen: Abitur

10

10 mlynedd

Malta: Tystysgrif Addysg Uwch

C

10 mlynedd

Yr Iseldiroedd: Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs

7

10 mlynedd

Norwy: Tystysgrif Gadael Ysgolion Uwchradd Uwch

4

10 mlynedd

Sweden: Fullständig Slutbetyg från Gymnasieskolan

12

10 mlynedd

Y Swistir: Maturitatzeugnis Certificat de Maturité Attestato de Maturità

5

10 mlynedd

Beth allaf ei wneud os yw fy sgôr yn is na'r lefel ofynnol?

Os yw eich sgôr yn is na'r lefel ofynnol o IELTS 6.0 (israddedig) neu IELTS 6.5 (ôl-raddedig), argymhellwn eich bod yn mynychu ein cyrsiau Iaith Saesneg cyn-sesiynol, a ddarperir gan ein Gwasanaethau Hyfforddiant Iaith Saesneg (ELTS).

Mae'r Gwasanaethau Hyfforddiant Iaith Saesneg (ELTS) wedi'u hachredu gan y Cyngor Prydeinig a Chymdeithas Darlithwyr Saesneg at Ddibenion Academaidd Prydain (BALEAP), ac maent yn cynnig ystod eang o raglenni i wella'ch iaith Saesneg a'ch sgiliau astudio academaidd cyn dechrau eich gradd, a gellir teilwra rhaglenni ar gyfer grwpiau a chynnig ystod o Raglenni Haf cyffrous.

Os oes gennych sgôr iaith Saesneg o IELTS 4.0 neu is, cynghorwn eich bod yn astudio Iaith Saesneg yn eich ysgol, coleg neu ddarparwr Iaith Saesneg lleol.

Cyfnod Dilysrwydd

Rhaid bod yr holl brofion a chymwysterau o fewn nifer penodol o flynyddoedd cyn dechrau eich cwrs gyda ni (dwy i bedair blynedd fel arfer). Os oedd y prawf Saesneg neu'r cymhwyster y tu allan i'r cyfnod dilysrwydd, efallai y bydd yn bosib eich derbyn os ydych wedi parhau i astudio neu weithio trwy gyfrwng y Saesneg ers cymryd y prawf.

Er enghraifft:

 • Os ydych wedi astudio ar lefel uwchradd neu israddedig trwy gyfrwng y Saesneg o fewn tair blynedd a hanner i ddyddiad dechrau'r rhaglen, rhowch lythyr neu dystysgrif i ni o'r ysgol neu goleg yn cadarnhau bod yr astudio trwy gyfrwng y Saesneg a'r cymhwyster a enilloch.
 • Os ydych wedi astudio gradd am ddwy flynedd neu radd meistr a addysgir am flwyddyn trwy gyfrwng y Saesneg o fewn tair blynedd a hanner i ddyddiad dechrau'r rhaglen, rhowch lythyr neu dystysgrif i ni o'r ysgol neu goleg yn cadarnhau bod yr astudio trwy gyfrwng y Saesneg.
 • Os ydych wedi gweithio mewn gwlad lle mae'r mwyafrif yn siarad Saesneg am gyfnod sylweddol o amser ers cwblhau eich cymhwyster neu brawf Saesneg cymeradwy, darparwch CV manwl yn amlinellu natur y gwaith.
 • Os ydych wedi gweithio mewn unrhyw wlad trwy gyfrwng y Saesneg am gyfnod sylweddol o amser ers cwblhau eich cymhwyster neu brawf Saesneg cymeradwy, darparwch eirda gan eich cyflogwr yn cadarnhau eich bod wedi gweithio mewn swydd ffurfiol yn Saesneg gan ddefnyddio'r ffurflen hon:

 Ffurflen Adroddiad Canolwr Iaith Saesneg i Gyflogwyr

Gwybodaeth Bellach

Cysylltwch â'r Swyddfa Derbyn os nad yw eich cymhwyster Saesneg wedi'i restru neu os oes gennych unrhyw gwestiynau em ein gofynion:

study@abertawe.ac.uk

Rhif Ffôn: +44 (0)1792 602600