Ysgoloriaethau Meistr a Addysgir

Pob Maes Pwnc: Ysgoloriaethau i Fyfyrwyr Rhyngwladol

Dyddiad cau: Gwnewch gais cyn gynted ag y bo modd

Gwybodaeth Allweddol

Mae Prifysgol Abertawe yn cynnig amrywiaeth o ysgoloriaethau ôl-radd i fyfyrwyr rhyngwladol.

Am restr lawn o’r holl gyfleoedd sydd ar gael ar hyn o bryd, yn cynnwys gwybodaeth am ofynion cymhwyster, ewch i: www.swansea.ac.uk/international/students/fees-and-funding/pg-scholarships/

Cymhwyster

Mae Prifysgol Abertawe yn cynnig amrywiaeth o ysgoloriaethau ôl-radd i fyfyrwyr rhyngwladol.

Am restr lawn o’r holl gyfleoedd sydd ar gael ar hyn o bryd, yn cynnwys gwybodaeth am ofynion cymhwyster, ewch i: www.swansea.ac.uk/international/students/fees-and-funding/pg-scholarships/

Cyllid

Mae Prifysgol Abertawe yn cynnig amrywiaeth o ysgoloriaethau ôl-radd i fyfyrwyr rhyngwladol.

Am restr lawn o’r holl gyfleoedd sydd ar gael ar hyn o bryd, yn cynnwys gwybodaeth am ofynion cymhwyster, ewch i: www.swansea.ac.uk/international/students/fees-and-funding/pg-scholarships/

Sut i Ymgeisio

Mae Prifysgol Abertawe yn cynnig amrywiaeth o ysgoloriaethau ôl-radd i fyfyrwyr rhyngwladol.

Am restr lawn o’r holl gyfleoedd sydd ar gael ar hyn o bryd, yn cynnwys gwybodaeth am ofynion cymhwyster, ewch i: www.swansea.ac.uk/international/students/fees-and-funding/pg-scholarships/