Os ydych yn fyfyriwr o’r DU neu’r UE sy’n ystyried astudio cwrs meistr neu lefel PhD ym Mhrifysgol Abertawe, mae’n bosib y byddwch yn gymwys i ymgeisio am fenthyciad y Llywodraeth i gyfrannu at gost eich astudiaethau. Archwiliwch yr opsiynau isod: