Ariannu i Fyfyrwyr Ôl-raddedig

Ariannu i Fyfyrwyr Ôl-raddedig

Yn annhebyg i israddedigion nid oes hawl gan fyfyrwyr ôl-raddedig dderbyn ariannu gan y Cwmni Benthyciadau Myfyrwyr. Yn hyn o beth, wrth gyllido cwrs ôl-raddedig, disgwylir i fyfyrwyr ystyried cost ffioedd dysgu, llety a chostau byw'n gyffredinol.

The Alternative Guide to Postgraduate Funding

Sail y Canllaw Amgen Ar-lein i Gyllid Myfyrwyr yw ffynonellau cyllid amgen – yn enwedig elusennau – sy’n gallu rhoi dyfarniadau (ffioedd, cynhaliaeth, costau ymchwil) i unrhyw fyfyriwr beth bynnag ei bwnc, neu ei genedligrwydd.


Mae’n cynnwys cronfa ddata enfawr o gyfleoedd cyllido, cyngor cynhwysfawr, ac arfau i’ch helpu chi i lunio cais grant llwyddiannus. Mae Prifysgol Abertawe wedi prynu trwydded ar gyfer y Canllaw, felly mae modd i chi gael mynediad iddo yn rhad ac am ddim.


Sut i gael mynediad: Anfonwch e-bost at alternative.funding.guide@abertawe.ac.uk a byddwn yn anfon e-bost atoch chi yn dweud wrthych chi sut i gael mynediad i’r Canllaw.