Cyfleoedd eraill i gwrdd a ni

Dewch i’n cyfarfod mewn digwyddiad ôl-raddedig yn lleol i chiDigwyddiadau ôl-raddedig yn y Deyrnas Unedig

Digwyddiadau i Fyfyrwyr Ôl-raddedig yn y DU

Rydym yn mynychu digwyddiadau recriwtio ar draws y DU drwy gydol y flwyddyn.

Ymhlith y digwyddiadau sydd wedi'u cadarnhau ar gyfer 2016/17 mae:

18 Ionawr 2017 - Ffair Astudiaethau Ôl-raddedig, Birmingham

24 Ionawr 2017 - Ffair Astudiaethau Ôl-raddedig, Bryste

2 Chwefror 2017 - Ffair Astudiaethau ac Ariannu Ôl-raddedig Cymru, Caerdydd

______________________________________________________________________________________________________
 

Digwyddiadau rhyngwladol (gan gynnwys yr UE)

Ewch i'n calendr digwyddiadau i weld pryd byddwn yn ymweld â'ch gwlad chi

 ____________________________________________________________________________________________

Amser cinio ddydd Mercher yn y Llyfrgell

Bydd gennym stondin i fyfyrwyr ôl-raddedig yn y cyntedd yn Llyfrgell Campws Parc Singleton rhwng 12.00 a 2.00 bob dydd Mercher adeg y tymor ac eithrio'r dyddiadau canlynol pan fyddwn wedi'n lleoli yng nghyntedd Llyfrgell Campws y Bae.

25 Ionawr 2017
22 Chwefror 2017
29 Mawrth 2017
31 Mai 2017

Bydd aelodau staff ar gael i siarad gyda chi am bob agwedd o astudio ôl-raddedig ym Mhrifysgol Abertawe.

Nid oes angen trefnu apwyntiad - galwch heibio i ofyn unrhyw gwestiynau sydd gennych chi.