Ariannu eich astudiaethau ôl-raddedig

Rydym yn deall bod cost eich astudiaethau yn un o’r ffactorau pwysicaf wrth benderfynu ar radd ôl-radd. Archwiliwch eich opsiynau ariannu heddiw.

Mae Llywodraeth Cymru wedi cadarnhau cyllid i’r cynllun bwrsariaeth Meistr am flwyddyn academaidd 2022/23. Ewch i’r tudalennau gwe am ragor o wybodaeth ynghylch: 

Sgwrs am Gyllid

Sarah Gwilym, Swyddog Marchnata, yn rhoi cyflwyniad byr ar yr opsiynau ariannu ôl-raddedig sydd ar gael ym Mhrifysgol Abertawe, gan gynnwys ysgoloriaethau, benthyciadau ac ariannu elusennol. Mae’r wybodaeth a roddir yn y fideo yn gywir ar 7 Mehefin 2022.