ASTUDIO YN YR YSGOL REOLAETH

Mae'r Ysgol Reolaeth yn darparu amrywiaeth o raddau ôl-raddedig mewn Cyfrifeg a Chyllid, Rheoli Busnes, Economeg a Marchnata.

Cydnabyddir bod Ysgol Reolaeth Prifysgol Abertawe'n un o'r 30 o ysgolion busnes gorau yn y DU o ran Rhagoriaeth Ymchwil (REF 2014).

Buddsoddwch yn eich dyfodol yn yr Ysgol Reolaeth


Dydd Mercher 13 Mawrth

Archebwch nawr.