Student catering

Arlwyo i’r Myfyrwyr

Amrywiaeth o leoliadau a safleoedd sy’n darparu rhywbeth at ddant pawb.

Ein hymrwymiad i Fasnach Deg

Ble gallwch chi fwyta?

Mae amrywiaeth o safleoedd arlwyo ar y campws, ac mae gan bob un ddelwedd unigryw a math arbennig o fwyd, o ginio ysgafn a baguettes i fwyd Prydeinig traddodiadol, bwyd o India, Mecsico a Tsieina, a seigiau pasta i’ch denu.

Mae dewis o fwyd llysieuol ar bob safle, felly pan fyddwch chi wedi diflasu ar goginio a golchi’r llestri, anelwch am:

The Venue (Tŷ Fulton) – Ar lawr 1 yn Nhŷ Fulton, mae ein safle bwyd yn cynnig bwydlen ginio amrywiol bob dydd, gan gynnwys pasta, pysgod, salad, tatws pob gyda llenwad poeth neu oer, a chig wedi’i dorri â llaw.

Fusion Café (Tŷ Fulton) – Ar agor ar gyfer brecwast, cinio a phrydau gyda’r hwyr. O frecwast traddodiadol wedi’i goginio i brydau Asiaidd sy’n argyhoeddi, yn ogystal â choffi arbenigol.

Taliesin (Canolfan Celfyddydau Taliesin) – Mae bwydlen newydd yn ein bwyty/bar ar lefel 1 yn adeilad Taliesin. Pizza cartref blasus, pasta, cinio’r arddwr, quiche lleol, brechdanau a lapiadau, yn ogystal â chawl cartref, coffi arbenigol a theisennod o waith llaw.

MyCostcutter (Tŷ Fulton) – Menter ar y cyd yw hon gan Undeb y Myfyrwyr a’r Brifysgol, ac mae’n archfarchnad ar y campws sy’n gwerthu amrywiaeth o ffrwythau a llysiau ffres, cynnyrch popty, nwyddau cyfleuster a rhyngwladol.

Blas (Tŷ Fulton) – Mae ein safle newydd trawiadol yn cynnig profiadau bwyd rhyngwladol, gyda nwdls cludfwyd, cawl cartref a mathau arbenigol o fara gyda llenwadau blaengar.

Café Glas (Sefydliad y Gwyddorau Bywyd) – Yma gweinir coffi Starbucks®, Frappuccino a detholiad amheuthun o frechdanau, rholiau a panini.

Callaghan's (adeilad James Callaghan) – Mae ein safle Starbucks, ar is-lawr adeilad James Callaghan, yn lle tawel, digynnwrf i fynd iddo. Yno gweinir coffi, frappuccino a detholiad amheuthun o roliau a brechdanau arbenigol a wnaed â llaw.

Costa@Emily Phipps (Hendrefoelan) – Yn cynnig detholiad eang o fwydydd poeth ac oer, gyda dewis o goffi arbenigol a diodydd oer.

JC’s Bar and Coffee Shop (Tŷ Fulton) – Mae bar a siop goffi Undeb y Myfyrwyr yn gweini detholiad o ddiodydd alcoholig a di-alcohol, coffi arbenigol, prydau tafarn, panini a theisennod cartref.

Mae rhagor o wybodaeth am yr arlwyo sydd ar y campws ar gael ar wefan Arlwyo’r Campws: http://www.swansea.ac.uk/catering

Mae Cerdyn Flexible Diners y Brifysgol yn ffordd syml a diffwdan o dalu am eich prydau mewn unrhyw un o’n safleoedd arlwyo. Gallwch chi (neu eich rhieni!) ychwanegu at yr arian sydd ar y cerdyn unrhyw bryd, a bydd eich credyd yn ddilys am y flwyddyn academaidd gyfan. Darllen mwy.