Bywyd y Ddinas

Abertawe

Yn fodern a chosmopolitan gyda'r datblygiad ar y glannau, ardal caffis a phoblogaeth fywiog o fyfyrwyr, Abertawe hefyd yw ardal Dylan Thomas - yn llawn traddodiad, diwylliant a chymeriad.

Mae'r campws yn agos at hen bentref pysgota y Mwmbwls, ac mae'r awyrgylch glan-môr unigryw sydd yma wedi'i ategu gan fywyd cymdeithasol bywiog sy'n boblogaidd gyda myfyrwyr. O deithio dim ond ychydig funudau i'r cyfeiriad arall ac fe gyrhaeddwch yr Ardal Forwrol, sef pentref modern ar lan y d?r sydd â bwytai, oriel gelf, theatr a marina prysur.

Mae Penrhyn Gwyr, sef y cyntaf o "Ardaloedd Harddwch Naturiol Eithriadol" Prydain, o fewn cyrraedd hawdd o'r Brifysgol. Mae traethau naturiol a golygfeydd dramatig y clogwyni yn cynnig lleoliad atyniadol ar gyfer chwaraeon d?r, beicio a cherdded, yn ogystal â chyfleoedd ymchwil heb eu hail i fyfyrwyr sy'n astudio'r gwyddorau naturiol.

Mae Abertawe ei hun yn ddinas fywiog sydd â 230,000 o drigolion. Mae ei chanolfan siopa gyfeillgar yn cynnwys marchnad fyd-enwog dan do sy'n dyddio'n ôl i'r Oesoedd Canol ac sy'n cynnig bwyd traddodiadol wedi'i gynhyrchu'n lleol. Yn ddiwylliannol, mae'r ddinas yn gartref i Ganolfan Dylan Thomas, sy'n dathlu bywyd a gwaith y bardd mawr hwn. Mae theatrau, gwyliau, amgueddfeydd ac orielau yn cryfhau amrywiaeth ddiwylliannol gyfoethog Abertawe.

Mae'r ardal gyfagos hefyd yn werth mynd am dro iddi - o fewn ychydig filltiroedd fe gewch:

I gael manylion am bopeth sydd gan Abertawe i'w gynnig, ewch i: http://www.dewchifaeabertawe.com/