Bywyd Myfyriwr

Clybiau a Chymdeithasau

image

Pa bynnag ddiddordeb sydd gyda chi, o Sci-Fi i Sbaeneg, Gwleidyddiaeth neu Ffotograffiaeth, bydd gyda ni glwb neu gymdeithas ar eich cyfer. 

Darllenwch Mwy.

Chwaraeon

Chwaraeon

Beth bynnag fo'ch safon, beth bynnag fo'ch uchelgais, mae gan Abertawe gyfleusterau chwaraeon ardderchog, cyfleoedd arbennig a chefnogaeth penigamp. 

Ein Clybiau Chwaraeon

Dinas Fywiog

image

Mae Abertawe yn ddinas gosmopolitan ar lan y môr, gyda’r holl sy gan ddinas ifanc ddeinamig i'w gynnig.

Darllenwch Mwy

Yr Awyr Agored

image

Gydag un o'r lleoliadau Prifysgol gorau, mae Abertawe ar ymyl Bae Abertawe, yn agos at olygfeydd syfrdanol Benrhyn Gwyr a heb fod ymhell o fynyddoedd anhygoel Bannau Brycheiniog.

Cael gwybod mwy >>

Llety

image

Rydym wedi darparu trosolwg cynhwysfawr o’ch opsiynau llety fel myfyriwr ôl-raddedig, a rhywfaint o wybodaeth ddefnyddiol i'ch helpu i ganfod llety.

Undeb y Myfyrwyr

image

Mae pob myfyriwr ym Mhrifysgol Abertawe yn aelodau o Undeb y Myfyrwyr. Cymerwch ran wrth ymwneud â phapur newydd myfyrwyr Waterfront, ewch i far JCs, neu brynwch tocynnau ar gyfer digwyddiadau.

Cael gwybod mwy >>

Lechyd a lles

Healthy student

Byddwch yn gweld bod Abertawe yn darparu ar gyfer pob agwedd ar eich iechyd, lles a ffydd. 

Darllen Mwy