Ymateb i Coronafeirws: cyngor a gwybodaeth ddiweddaraf

Mae gwneud cais am gwrs ôl-raddedig a addysgir yn Abertawe yn rhwydd - rydym wedi llunio canllaw defnyddiol i wneud eich taith ymgeisio mor hawdd â phosib.