Ffiseg Ymbelydredd Meddygol, MSc

Wedi'i achredu gan y Sefydliad Ffiseg a Pheirianneg mewn Meddygaeth (IPEM). Y Sefydliad yw'r corff proffesiynol sy'n gweithio gyda gweithwyr proffesiynol yn y gwyddorau ffisegol, peirianneg, a chlinigol, boed yn y byd academaidd, ym maes gwasanaethau gofal iechyd, neu mewn diwydiant yn y DU.