Mathau o Cyrsiau ar gael

Mae'r Brifysgol yn cynnig ystod o raglenni ôl-radd a addysgir, gan gynnwys:

Gradd Meistr a Addysgir  (MA, MSc, LLM, MBA)

Fel rheol mae gradd Meistr a Addysgir yn rhaglen flwyddyn yn llawn amser, a dwy neu dair blynedd yn rhan-amser.

Os ydych yn astudio yn llawn amser, byddwch yn astudio’r modiwlau a addysgir am naw mis, ac wedyn byddwch yn gwneud tri mis o waith ar draethawd estynedig neu brosiect o’ch dewis eich hun. Mae’r graddau hyn yn fodiwlaidd eu strwythur a bydd rhaid i chi gael cyfanswm o 180 o gredydau i fod yn gymwys ar gyfer y radd: 120 credyd o fodiwlau wedi’u haddysgu (Rhan I) a 60 credyd o’r traethawd estynedig (Rhan II). Bydd rhaid i chi gwblhau Rhan I yn llwyddiannus cyn cael symud ymlaen i Ran II.

Mae’r rhaglenni Meistr a addysgir yn cynnwys cyrsiau ar sgiliau ymchwil a methodoleg, yn ogystal â chyrsiau hyfforddi sy’n benodol i’ch adran ac sy’n hanfodol i fyfyrwyr ar lefel Meistr neu i’r rheiny sydd am fynd ymlaen i raddau uwch. Mae cyrsiau hyfforddi arbenigol ychwanegol hefyd ar gael yn ystod y flwyddyn academaidd.

Diploma Ôl-radd (PGDip)

Mae Diploma Ôl-radd yn cynnwys 120 credyd o fodiwlau wedi’u haddysgu, ond yn wahanol i raglen Meistr a Addysgir, nid oes unrhyw draethawd estynedig i’w gwblhau. Mae hyd y rhaglenni yn amrywio yn ôl y pwnc, ond fel rheol mae Diploma Ôl-radd yn flwyddyn yn llawn amser ac yn ddwy neu dair blynedd yn rhan-amser.

Yn ogystal â’r rhaglenni Diploma Ôl-radd annibynnol, mae rhai o’n rhaglenni Meistr a Addysgir yn cynnig y Diploma Ôl-radd fel pwynt gadael ar ôl cwblhau’r modiwlau a addysgir. 

Tystysgrif Ôl-radd (PGCert)

Mae Tystysgrif Ôl-radd yn cynnwys 60 credyd o fodiwlau wedi’u haddysgu, ac fel rheol mae’n llawn amser am flwyddyn, neu’n ddwy neu dair blynedd yn rhan-amser.

Yn ogystal â’r rhaglenni Tystysgrif Ôl-radd annibynnol, mae rhai o’n rhaglenni Meistr a Addysgir yn cynnig y Dystysgrif Ôl-radd fel pwynt gadael ar ôl cwblhau 60 credyd o’r modiwlau a addysgir.

Porwch drwy ein rhestr o gyrsiau neu defnyddiwch ein chwiliad cyrsiau i ddod o hyd i Dystysgrif Ôl-radd sy’n berffaith i chi.

Beth allwch chi ei astudio?

image

Mae Abertawe yn cynnig graddau Meistr a Addysgir, Diplomas Ôl-radd a Thystysgrifau Ôl-radd mewn amrywiaeth eang o feysydd pwnc – porwch drwy ein rhestr o gyrsiau neu defnyddiwch ein chwiliad cyrsiau i ddod o hyd i gwrs sy’n berffaith i chi.

Rydym yn ceisio cynnig cymaint o hyblygrwydd ag y bo modd i’n myfyrwyr ac mae hynny’n golygu, mewn sawl achos, y gallwch astudio gradd ôl-raddedig sy’n wahanol i bwnc eich gradd gyntaf: mae llawer o’n cyrsiau yn amlddisgyblaethol o ran eu natur ac yn galluogi myfyrwyr i groesi ffiniau rhwng meysydd pwnc traddodiadol.

Rydym hefyd yn cynnig nifer o gyrsiau trosi (conversion courses) sy’n agored i raddedigion o unrhyw bwnc ac mae’r rhain yn rhoi modd i chi fynd â’ch astudiaethau i gyfeiriad newydd.

Dull astudio

Mae’r rhan fwyaf o’n rhaglenni ôl-radd a addysgir ar gael i’w hastudio yn llawn amser neu’n rhan-amser. Bydd astudio yn rhan-amser yn eich galluogi i astudio ar yr un pryd â’ch ymrwymiadau eraill, a hefyd i dalu eich ffioedd dysgu dros nifer o flynyddoedd.

Caiff y rhan fwyaf o’n rhaglenni rhan-amser eu haddysgu yn ystod y dydd, ond mae rhai yn seiliedig ar flociau dysgu i chi gael eich rhyddhau o’r gwaith neu gallwch ddysgu o bell. Rhestrir y rhain yn ein hadran ar Ddatblygiad Proffesiynol Parhaus, neu gallwch ddefnyddio ein chwiliad cyrsiau i ddod o hyd i gwrs sydd â’r dull cyflwyno sy'n addas i chi.