Diploma yn y Gyfraith i Raddedigion

Wedi'i achredu gan Yr Awdurdod Rheoleiddio Cyfreithwyr, Bwrdd Safonau'r Bar a'r Sefydliad Gweithredwyr Cyfreithiol.