MSc/PGDip/PGCert Ymarfer Gofal Iechyd Cymunedol a Sylfaenol

 1. Amrywiadau Cwrs
  Nomenclature Duration Mode Of Attendance
  MSc 3Bl RhA
  PGDip 2Fl RhA
  PGCert 1Bl RhA
 2. Cynnig arferol:
  DU 2.2

Trosolwg Cwrs

Nod y cwrs Ymarfer Gofal Iechyd Cymunedol a Sylfaenol yw rhoi cyfle hyblyg i ymarferwyr sydd am wella'u harbenigedd addysgol, ymchwil ac arweinyddiaeth mewn ymarfer gofal iechyd cymunedol, sylfaenol a chyhoeddus.

Nodweddion Allweddol

Perfformiad:

 • Rhaglen newydd y'i cynlluniwyd i helpu ymarferwyr i ddatblygu eu rôl yn y gymuned, mewn gofal sylfaenol ac mewn ymarfer iechyd cyhoeddus.

Addysgu a Chyflogadwyedd:

 • Wedi'i chysylltu'n agos â pholisi, arferion a gwasanaethau Llywodraeth Cymru a'r Adran Iechyd.
 • Anogir i fyfyrwyr archwilio a myfyrio ynghylch eu harfer gofal iechyd cymunedol a sylfaenol eu hunain, gyda'r potensial am i gyfrannu at ddatblygu ymchwil trawsddisgyblaethol arloesol.
 • Mae'r cwrs yn gwella datblygu gyrfaol a chyfleoedd am ddyrchafiad i fyfyrwyr llwyddiannus.
 • Cynorthwyir myfyrwyr yn eu hymarfer clinigol gan fentor profiadol a pharod.

Modiwlau

Ymwadiad: Gall opsiynau dethol modiwlau yn newid.

MSc 3 Blwyddyn Part-time

Blwyddyn 1 (Lefel 7 PGT)

FHEQ 7 Taught Masters / PGDip / PGCert

Mae myfyrwyr yn dewis 60 o gredydau o'r opsiynau canlynol:

Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
SHGM20Semester 2 (Jan-Jun Taught)30Continuing Your Professional Development in Community and Primary Health Care Practice
Modiwlau Opsiynol

Blwyddyn 3 (Lefel 7 PGT)

FHEQ 7 Taught Masters Dissertation
Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
SHGM13Academic Year60Dissertation

Blwyddyn 3 (Lefel 7 PGT)

FHEQ 7 Taught Masters / PGDip / PGCert
Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
SHGM13Academic Year60Dissertation

PGDip 2 Blwyddyn Part-time

Blwyddyn 1 (Lefel 7 PGT)

FHEQ 7 Taught Masters / PGDip / PGCert

Mae myfyrwyr yn dewis 60 o gredydau o'r opsiynau canlynol:

Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
SHGM20Semester 2 (Jan-Jun Taught)30Continuing Your Professional Development in Community and Primary Health Care Practice
Modiwlau Opsiynol

Blwyddyn 2 (Lefel 7 PGT)

FHEQ 7 Taught Masters / PGDip / PGCert

Mae myfyrwyr yn dewis 60 o gredydau o'r opsiynau canlynol:

Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
SHGM38Semester 2 (Jan-Jun Taught)15Foundations in Research
Modiwlau Opsiynol
PGDip Comm & PHC Y2 

Dewiswch Yn union 45 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :Select modules worth a total of 45 credits from the College of Human and Health Sciences' module catalogue, following discussion with the Programme Manager. Once selected these modules will become core.

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
SHCM00Semester 1 and Semester 2 (Sep-Jun Taught)30Clinical Assessment for Healthcare Scientists
SHDM10Semester 1 and Semester 2 (Sep-Jun Taught)30Introduction to Research in Professional Practice
SHDM11Semester 1 and Semester 2 (Sep-Jun Taught)30Planning Research in Professional Practice
SHGM00Academic Year30Advanced Practice for Upper and/or Lower Gastrointestinal Endoscopist
SHGM07Academic Year30Developing Autonomous Practice
SHGM101Semester 2 (Jan-Jun Taught)30The Management of Parkinson's Disease-Related Conditions
SHGM12Semester 2 (Jan-Jun Taught)30Physical Health Issues in Adult Mental Health Practice
SHGM14Semester 1 and Semester 2 (Sep-Jun Taught)30Developing Your Neonatal Clinical Skills
SHGM15Semester 1 and Semester 2 (Sep-Jun Taught)30Enhancing Your Neonatal Clinical Skills
SHGM16Semester 2 (Jan-Jun Taught)30Professional Practice in Sexual and Reproductive Health
SHGM17Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Public Health Evidence and Epidemiology
SHGM18Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Foundations in Research
SHGM19Semester 2 (Jan-Jun Taught)30Contemporary Issues in Forensic Mental Health
SHGM35Semester 2 (Jan-Jun Taught)15Foundations in Public Health and Primary Health Care
SHGM37Semester 2 (Jan-Jun Taught)15Management and Leadership for Public Health Practice
SHGM45Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Foundations in Health Promotion
SHGM47Semester 1 (Sep-Jan Taught)30Contemporary Issues in Community Mental Health Practice
SHGM52Semester 1 and Semester 2 (Sep-Jun Taught)15Developing Programmes and Evaluation
SHGM54Semester 2 (Jan-Jun Taught)15Public Health Practice
SHGM66Semester 1 and Semester 2 (Sep-Jun Taught)30Chronic Condition Management: Diabetes
SHGM89Stage 1 (Sep-Mar Professional Development)15Health Protection
SHGM90Semester 1 (Sep-Jan Taught)30Starting Your Professional Development
SHGM92Semester 1 (Sep-Jan Taught)30Policy Influences on Your Practice
SHGM93Semester 1 (Sep-Jan Taught)30Assessing Your Current Practice
SHGM94Semester 1 (Sep-Jan Taught)30How the Evidence Base Can Help You Change Your Practice
SHGM95Semester 1 (Sep-Jan Taught)30How Can I Make a Change in Practice?
SHGM96Semester 1 (Sep-Jan Taught)30Advancing Your Own Practice
SHHM05Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Public Health Ethics
SHHM06Semester 1 (Sep-Jan Taught)15The Social Aspects of Long Term and Chronic Illness
SHHM23Semester 2 (Jan-Jun Taught)15Advancing Practice in End of Life Care
SHHM26Semester 1 (Sep-Jan Taught)30Developing Practice in Minor Injury and Minor Illnesses
SHHM31Semester 1 and Semester 2 (Sep-Jun Taught)15Causes and management of critical illness
SHHM320
SHHM36The College - Autumn Term (Sep - Dec)15Resuscitation and Management of the Critically Ill Patient 1
SHHM37The College - Autumn Term (Sep - Dec)15Resuscitation and Management of the Critically Ill Patient 2
SHHM38Academic Year15Professional Issues in Advanced Critical Care Practice
SHHM39Semester 1 and Semester 2 (Sep-Jun Taught)30Managing Primary Care Practice
SHHM40Semester 1 and Semester 2 (Sep-Jun Taught)30Leadership & Partnership Working in Primary Health Care
SHHM43Semester 1 (Sep-Jan Taught)20The Work Place Learning Journey
SHHM44Academic Year20The History, Science and Practice of Blood Transfusion
SHHM45Academic Year20Clinical Governance and its Impact on Managing Adverse Events in Blood Transfusion
SHQM00Semester 2 (Jan-Jun Taught)15Psychology of Healthcare Management
SHQM27Semester 2 (Jan-Jun Taught)15Politics and Policies
SHQM29Semester 2 (Jan-Jun Taught)15Quality Improvement
SHQM31Semester 1 and Semester 2 (Sep-Jun Taught)15Comparing Health Care Systems
SHQM33Semester 2 (Jan-Jun Taught)15Economic Evaluation in Health Care
SHQM37Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Organising Health Care
SHQM39Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Evidence and Research for Health Care Management
SHQM40Semester 2 (Jan-Jun Taught)15Social, Cultural and Economic Context of Health
SHQM43Semester 1 (Sep-Jan Taught)30Theory and Practice of Leadership and Management in Health and Social Care
SHTM28Semester 1 and Semester 2 (Sep-Jun Taught)30Teaching and Learning for Practice Teachers
SHVM00Semester 2 (Jan-Jun Taught)30Applied Anatomy and Pathophysiology for Long Term Chronic Conditions Management
SHVM420
SHVM46Semester 2 (Jan-Jun Taught)15Chronic Pain Management
SHVM51Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Theory and Practice of Long Term and Chronic Conditions Management

PGCert 1 Blwyddyn Part-time

Blwyddyn 1 (Lefel 7 PGT)

FHEQ 7 Taught Masters / PGDip / PGCert

Mae myfyrwyr yn dewis 60 o gredydau o'r opsiynau canlynol:

Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
SHGM20Semester 2 (Jan-Jun Taught)30Continuing Your Professional Development in Community and Primary Health Care Practice
Modiwlau Opsiynol

Disgrifiad

Er mwyn sicrhau bod ein cymunedau'n gryf ac yn gynaliadwy, mae'n bwysig parhau i wella iechyd a lles ein poblogaeth.

Mae buddsoddiad y llywodraeth mewn iechyd cyhoeddus a gofal sylfaenol yn pwysleisio pwysigrwydd arweinyddiaeth dda a'r angen am ymarfer arloesol.

Mae ymarferwyr cymunedol yn hanfodol i wella iechyd y boblogaeth am eu bod yn ymroddedig i weithio gydag unigolion, teuluoedd a chymunedau o fewn yr agenda iechyd cyhoeddus.

Mae eu harbenigedd mewn iechyd cyhoeddus yn caniatáu iddynt weld sut y gall ffactorau cymdeithasol ac amgylcheddol ddylanwadu ar iechyd a lles pobl.

 

Mae'r rhaglen hon yn helpu ymarferwyr i ddatblygu eu rôl mewn diogelu, hyrwyddo a gwella iechyd cyhoeddus.

Mae'r cwrs yn defnyddio ystod o ddulliau dysgu ac addysgu sy'n cynnig amrywiaeth o gyfleoedd. Cynhelir addysgu drwy sesiynau ffurfiol a addysgir a seminarau/grwpiau trafod, gan ddefnyddio dulliau dysgu yn seiliedig ar ymarfer.

Mae'r radd yn cynnig opsiwn i fyfyrwyr gyflawni modiwl dysgu yn y gweithle fel rhan o raglenni Diploma a Thystysgrif Ôl-raddedig.

Gofynion Mynediad

Bwriadwyd ar gyfer myfyrwyr cartref yn unig ar hyn o bryd

 • Gradd ail ddosbarth (2.2) neu well yn y Deyrnas Unedig.
 • Cymhwyster cydnabyddedig cyfwerth.
 • Efallai yr ystyrir profiad perthnasol lle bo'n briodol.
 • Rhaid bod yr ymgeiswyr yn ymarferwyr cofrestredig sy'n gweithio mewn rôl gymunedol.

Sut i Wneud Cais

Anogir ymgeiswyr i wneud cais ar-lein oherwydd bydd yn haws dilyn ei gynnydd.

Ffioedd Dysgu

Y ffioedd dysgu blynyddol ar gyfer blwyddyn academaidd 2019/20 fydd:

D.U./U.E. Rhyngwladol
MSc Rhan-amser £2,400 N/A
PGDip Rhan-amser £2,400 N/A
PGCert Rhan-amser £2,400 N/A

Mae ffioedd dysgu ar gyfer blynyddoedd o astudiaeth ar ôl eich blwyddyn gyntaf yn amodol ar gynnydd o 3%.

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am ffioedd a sut i dalu ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Efallai y byddwch yn gymwys i gael arian i helpu i gefnogi eich astudiaethau. I gael gwybod am ysgoloriaethau, bwrsariaethau a chyfleoedd cyllido eraill sydd ar gael, ewch i dudalen ysgoloriaethau a bwrsariaethau'r Brifysgol.

Myfyrwyr presennol: Mae gwybodaeth bellach am eich costau ffioedd ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Costau Ychwanegol

Mae myfyrwyr yn debygol o fynd i gostau ychwanegol yn y brifysgol. Gall y rhain gynnwys (ymhlith costau eraill):

 • prynu deunyddiau ysgrifennu ac offer swyddfa, megis cof bach USB etc.
 • argraffu a llungopïo
 • rhwymo prosiectau ymchwil/traethodau hir

Nid oes costau ychwanegol gorfodol wedi’u nodi ar gyfer y cwrs hwn.

Strwythur y Cwrs

Mae'n rhaglen ôl-raddedig fodiwlaidd sy'n cynnwys 180 credyd ar lefel M.

Cynigir y rhaglen ar sail ran-amser, gan gymryd tair blynedd i'w chwblhau fel arfer.

Asesu

Asesir myfyrwyr drwy gydol eu gwaith cwrs (e.e. aseiniadau ysgrifenedig, megis prosiectau ymchwil, traethodau a chyflwyniadau mewn seminar) a thraethawd hir oddeutu 20,000 o eiriau.

Lleoliadau Gwaith

Mae'r rhaglen MSc Ymarfer Gofal Iechyd Cymunedol a Sylfaenol yn cynnig opsiwn i fyfyrwyr gyflawni modiwl dysgu yn y gweithle. Mae gofyn am drefniad rhwng y myfyriwr, y tiwtor personol a hwylusydd yr ymarfer, felly bydd angen cydweithio â Byrddau Iechyd y GIG a/neu'r sector gofal iechyd annibynnol i sicrhau goruchwyliaeth a chefnogaeth ddigonol yn y gweithle.

Mae'r partneriaethau presennol yn hirsefydlog a bydd y rhaglen hon yn gweddu trefniadau cyfredol.

Modiwlau

Blwyddyn 1 

Module Code  Module Title  Credits  Status 
SHGM08 Working in Community & Primary Health Care Practice       30

Core

SHGM09 Working in Community and Primary Mental Health Care Practice  30

Core

SHGM10

Working with Individuals, Families & Communities in Primary Health Care Practice              

30

Core

Plus 
SHGM20 Continuing Your Professional Development                      30

Core 

Blwyddyn 2 

Module Code  Module Title  Credits  Status 
SHGM38 Researching in Nursing Practice         15

Core

  Optional modules  45 

Optional

 

Rhan 2 

Module Code  Module Title  Credits  Status 
SHGM13 Dissertation       60

Core

 

Cymorth Ychwanegol

Cynigir cefnogaeth fugeiliol gan diwtoriaid personol, ac argymhellir Gwasanaethau Cymorth a Iechyd Prifysgol Abertawe i'r myfyrwyr, y'u nodir yn y Llawlyfrau Myfyrwyr hefyd.

Mae tab penodedig yn Blackboard ar gyfer y Gwasanaethau Myfyrwyr, sy'n darparu cyngor ar arian a gwybodaeth am wasanaethau lles, cyfle cyfartal a materion llety.

Mewn achosion lle bo gan fyfyriwr broblem bersonol neu o unrhyw fath arall nad yw am ei thrafod â darlithydd yn y Coleg, gall siarad â Chwnselwr Myfyrwyr.

Yn yr un modd, os teimla'r darlithydd fod pryderon y myfyriwr yn fater i Gwnselwr Myfyrwyr, bydd yn awgrymu bod y myfyriwr yn trefnu apwyntiad am gyfweliad.

Arbenigedd Staff

Mae'r cwrs yn rhan o'r Adran Iechyd Cyhoeddus, Polisi a'r Gwyddorau cymdeithasol.

Mae'r tîm iechyd cymunedol a chyhoeddus yn dra gymwys a phrofiadol. Mae’n cynnwys un Athro a phedwar darlithydd. Mae aelodau'r tîm wedi cofrestru gyda'r:

 • Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth (NMC)
 • Coleg Nyrsio Brenhinol (RCN) a'r Gymdeithas Ymarferwyr Cymunedol ac Ymwelwyr Iechyd (CPHVA)
 • Sefydliad Nyrsio'r Frenhines

Mae gan bob aelod academaidd o'r tîm radd Meistr a/neu Ddoethuriaeth.

Pwy ddylai wneud cais?

Mae'r cwrs hwn yn addas ar gyfer:

 • Unrhyw ymarferydd cofrestredig sy'n gweithio mewn swydd gymunedol e.e. Nyrsys Iechyd Cyhoeddus Cymunedol Arbenigol, Nyrsys Ymarfer Cyffredinol, Nyrsys Iechyd Meddwl Cymunedol, Nyrsys Plant Cymunedol, Nyrsys Ardal ac ymarferwyr perthynol eraill sydd eisoes yn y Deyrnas Unedig.

Cymuned Ôl-raddedig

Mae gan Goleg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd gymuned ôl-raddedig fywiog gyda myfyrwyr amrywiol o ran eu cefndir a'u cenedligrwydd. Mae'r Coleg yn adnabyddus am ei amgylchedd cyfeillgar, croesawgar a chefnogol. Rhwng hynny a'r cyfleusterau helaeth, technoleg o'r radd flaenaf a lleoliad gwych ar ymyl traeth, rydym yn sicrhau profiad eithriadol i'r myfyrwyr.

Cyfleusterau 

Yn ogystal, mae gan y myfyrwyr fynediad at ystod eang o gyfleusterau a chyfarpar gwych ar gyfer profiadau gweithle realistig. Am ragor o wybodaeth, cliciwch yma neu ewch ar daith rithwir o'r Coleg.