MSc/ PGDip/ PGCert Astudiaethau Heneiddio a Gerontoleg

 1. Amrywiadau Cwrs
  Nomenclature Duration Mode Of Attendance
  MSc 1Bl LlA
  MSc 2Fl RhA
  MSc 3Bl RhA
  PGDip 1Bl LlA
  PGDip 2Fl RhA
  PGCert 1Bl LlA
  PGCert 1Bl RhA
 2. Cynnig arferol:
  DU 2.2
 3. Addysgir ar
  brif gampws Prifysgol Abertawe

Trosolwg Cwrs

Mae'r cwrs Heneiddio a Gerontoleg hwn wedi’i gynllunio i ddiwallu anghenion cyflogwyr ac i baratoi myfyrwyr â'r wybodaeth a'r profiad sy'n angenrheidiol ar gyfer gweithio gyda phobl hŷn; llunio polisïau; rheoli a darparu gwasanaethau; a gweithgynhyrchu cynhyrchion i boblogaeth sy'n heneiddio.

Nodweddion Allweddol

Perfformiad:

 • Ymagwedd ryngwladol sy'n unigryw i'r Deyrnas Unedig.
 • Cynhelir yn y ganolfan ymchwil o fri rhyngwladol, y Ganolfan Heneiddio Arloesol.
 • Hon yw'r ganolfan ymchwil gerontoleg fwyaf yng Nghymru a'r ail fwyaf yn y Deyrnas Unedig.
 • Mae'r Ganolfan yn cynnal y Rhwydwaith Ymchwil a Datblygu Pobl Hŷn a Heneiddio, a Grŵp Diddordeb Ymchwil Strôc Cymru.
 • Cynnig cysylltiadau cenedlaethol a rhyngwladol cryf, yn ogystal â chysylltiadau â Rhwydwaith Ymchwil Cymru ar Ddementiâu a Chlefydau Niwroddirywiol.

Addysgu a Chyflogadwyedd:

 • Cynlluniwyd y rhaglen i ddiwallu anghenion cyflogwyr.
 • Mae'n cynnwys ystod o ddisgyblaethau a gyflwynir gan arbenigwyr ac arweinwyr pwnc o ledled y byd.
 • Cyfleoedd am leoliadau gwaith gyda sefydliadau anllywodraethol (NGO) lleol.
 • Cyfle i astudio dramor yn un o sefydliadau partner y Coleg yn Alberta, Canada.

Modiwlau

Ymwadiad: Gall opsiynau dethol modiwlau yn newid.

MSc 1 Blwyddyn Full-time

Blwyddyn 1 (Lefel 7 PGT)

FHEQ 7 Taught Masters / PGDip / PGCert

Mae myfyrwyr yn dewis 180 o gredydau o'r opsiynau canlynol:

Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
ASPM01Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Ageing in a Global Context
ASPM02Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Perspectives on Ageing
ASPM07Semester 2 (Jan-Jun Taught)60Dissertation
SHGM62Semester 1 and Semester 2 (Sep-Jun Taught)20Foundations in Research
SHGM63Semester 1 and Semester 2 (Sep-Jun Taught)20Health and Ageing
Modiwlau Opsiynol

PGCert 1 Blwyddyn Full-time

Blwyddyn 1 (Lefel 7 PGT)

FHEQ 7 Taught Masters / PGDip / PGCert

Mae myfyrwyr yn dewis 60 o gredydau o'r opsiynau canlynol:

Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
ASPM01Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Ageing in a Global Context
ASPM02Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Perspectives on Ageing
Modiwlau Opsiynol

PGCert 1 Blwyddyn Part-time

Blwyddyn 1 (Lefel 7 PGT)

FHEQ 7 Taught Masters / PGDip / PGCert

Mae myfyrwyr yn dewis 60 o gredydau o'r opsiynau canlynol:

Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
ASPM01Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Ageing in a Global Context
ASPM02Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Perspectives on Ageing
Modiwlau Opsiynol

PGDip 1 Blwyddyn Full-time

Blwyddyn 1 (Lefel 7 PGT)

FHEQ 7 Taught Masters / PGDip / PGCert

Mae myfyrwyr yn dewis 120 o gredydau o'r opsiynau canlynol:

Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
ASPM01Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Ageing in a Global Context
ASPM02Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Perspectives on Ageing
SHGM62Semester 1 and Semester 2 (Sep-Jun Taught)20Foundations in Research
SHGM63Semester 1 and Semester 2 (Sep-Jun Taught)20Health and Ageing
Modiwlau Opsiynol

PGDip 2 Blwyddyn Part-time

Blwyddyn 1 (Lefel 7 PGT)

FHEQ 7 Taught Masters / PGDip / PGCert

Mae myfyrwyr yn dewis 60 o gredydau o'r opsiynau canlynol:

Modiwlau Gorfodol

Heb ganfod dim.

Modiwlau Opsiynol
PGDip Gerontology pt comp 

Dewiswch Uchafswm o 40 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :Select three modules from the list of compulsory and optional modules. Choose up to two of the following compulsory modules:

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
ASPM01Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Ageing in a Global Context
ASPM02Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Perspectives on Ageing
SHGM62Semester 1 and Semester 2 (Sep-Jun Taught)20Foundations in Research
SHGM63Semester 1 and Semester 2 (Sep-Jun Taught)20Health and Ageing
AND
PGDip Gerontology pt optionals 

Dewiswch Uchafswm o 40 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :Choose up to two of the following optional modules (a maximum of two optional modules can be selected during the programme):

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
ASPM03Semester 2 (Jan-Jun Taught)20Policies and Practices for an Ageing Population
ASPM05Semester 2 (Jan-Jun Taught)20Environment and Ageing
ASPM06Semester 2 (Jan-Jun Taught)20Older People, Citizenship and Participation
ASPM10The College - Autumn Term (Sep - Dec)20Psychology of Ageing
OR
PGDip Gerontology pt comp 

Dewiswch Yn union 60 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :Select three of the following compulsory modules:

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
ASPM01Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Ageing in a Global Context
ASPM02Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Perspectives on Ageing
SHGM62Semester 1 and Semester 2 (Sep-Jun Taught)20Foundations in Research
SHGM63Semester 1 and Semester 2 (Sep-Jun Taught)20Health and Ageing

Blwyddyn 2 (Lefel 7 PGT)

FHEQ 7 Taught Masters / PGDip / PGCert

Mae myfyrwyr yn dewis 60 o gredydau o'r opsiynau canlynol:

Modiwlau Gorfodol

Heb ganfod dim.

Modiwlau Opsiynol
PGDip Gerontology pt comp 

Dewiswch Uchafswm o 40 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :Select three modules from the list of compulsory and optional modules. Choose up to two of the following compulsory modules:

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
ASPM01Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Ageing in a Global Context
ASPM02Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Perspectives on Ageing
SHGM62Semester 1 and Semester 2 (Sep-Jun Taught)20Foundations in Research
SHGM63Semester 1 and Semester 2 (Sep-Jun Taught)20Health and Ageing
AND
PGDip Gerontology pt optionals 

Dewiswch Uchafswm o 40 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :Choose up to two of the following optional modules (N.B. you can select a maximum of two optional modules during the programme):

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
ASPM03Semester 2 (Jan-Jun Taught)20Policies and Practices for an Ageing Population
ASPM05Semester 2 (Jan-Jun Taught)20Environment and Ageing
ASPM06Semester 2 (Jan-Jun Taught)20Older People, Citizenship and Participation
ASPM10The College - Autumn Term (Sep - Dec)20Psychology of Ageing
OR
PGDip Gerontology pt comp 

Dewiswch Yn union 60 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :Select three of the following compulsory modules:

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
ASPM01Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Ageing in a Global Context
ASPM02Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Perspectives on Ageing
SHGM62Semester 1 and Semester 2 (Sep-Jun Taught)20Foundations in Research
SHGM63Semester 1 and Semester 2 (Sep-Jun Taught)20Health and Ageing

MSc 3 Blwyddyn Part-time

Blwyddyn 1 (Lefel 7 PGT)

FHEQ 7 Taught Masters / PGDip / PGCert

Mae myfyrwyr yn dewis 60 o gredydau o'r opsiynau canlynol:

Modiwlau Gorfodol

Heb ganfod dim.

Modiwlau Opsiynol
MSc Gerontology pt comp 

Dewiswch Uchafswm o 40 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :Choose up to two of the following compulsory modules:

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
ASPM01Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Ageing in a Global Context
ASPM02Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Perspectives on Ageing
SHGM62Semester 1 and Semester 2 (Sep-Jun Taught)20Foundations in Research
SHGM63Semester 1 and Semester 2 (Sep-Jun Taught)20Health and Ageing
AND
MSc Gerontology pt optionals 

Dewiswch Uchafswm o 40 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :Choose up to two of the following optional modules (N.B.a maximum of two optional modules can be selected during the programme):

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
ASPM03Semester 2 (Jan-Jun Taught)20Policies and Practices for an Ageing Population
ASPM04Semester 2 (Jan-Jun Taught)20Critical Practice with Older People
ASPM05Semester 2 (Jan-Jun Taught)20Environment and Ageing
ASPM06Semester 2 (Jan-Jun Taught)20Older People, Citizenship and Participation
ASPM10The College - Autumn Term (Sep - Dec)20Psychology of Ageing
OR
MSc Gerontology pt comp 2 

Dewiswch Yn union 60 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :Select three of the following compulsory modules:

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
ASPM01Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Ageing in a Global Context
ASPM02Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Perspectives on Ageing
SHGM62Semester 1 and Semester 2 (Sep-Jun Taught)20Foundations in Research
SHGM63Semester 1 and Semester 2 (Sep-Jun Taught)20Health and Ageing

Blwyddyn 2 (Lefel 7 PGT)

FHEQ 7 Taught Masters / PGDip / PGCert

Mae myfyrwyr yn dewis 60 o gredydau o'r opsiynau canlynol:

Modiwlau Gorfodol

Heb ganfod dim.

Modiwlau Opsiynol
MSc Gerontology pt comp 

Dewiswch Uchafswm o 40 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :Choose up to two of the following compulsory modules (which have not previously been undertaken in year 1):

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
ASPM01Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Ageing in a Global Context
ASPM02Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Perspectives on Ageing
SHGM62Semester 1 and Semester 2 (Sep-Jun Taught)20Foundations in Research
SHGM63Semester 1 and Semester 2 (Sep-Jun Taught)20Health and Ageing
AND
MSc Gerontology pt optionals 

Dewiswch Uchafswm o 40 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :Choose up to two of the following optional modules (N.B. you can select a maximum of two optional modules during the programme):

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
ASPM03Semester 2 (Jan-Jun Taught)20Policies and Practices for an Ageing Population
ASPM04Semester 2 (Jan-Jun Taught)20Critical Practice with Older People
ASPM05Semester 2 (Jan-Jun Taught)20Environment and Ageing
ASPM06Semester 2 (Jan-Jun Taught)20Older People, Citizenship and Participation
ASPM10The College - Autumn Term (Sep - Dec)20Psychology of Ageing
OR
MSc Gerontology pt comp 2 

Dewiswch Yn union 60 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :Select three modules from the following (which have not previously been undertaken in year 1):

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
ASPM01Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Ageing in a Global Context
ASPM02Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Perspectives on Ageing
SHGM62Semester 1 and Semester 2 (Sep-Jun Taught)20Foundations in Research
SHGM63Semester 1 and Semester 2 (Sep-Jun Taught)20Health and Ageing

Disgrifiad

Mae maes heneiddio'n gynyddol bwysig. Dros y pum mlynedd ar hugain ddiwethaf mae canran y boblogaeth sy'n 65 oed neu'n hŷn wedi cynyddu o 15% ym 1983 i 16% yn 2008, cynnydd o 1.5 miliwn o bobl yn y grŵp oedran hwn. Rhagwelir y bydd y tueddiad hwn yn parhau. Erbyn 2033 bydd 23% o'r boblogaeth yn 65 oed neu'n hŷn, o'i gymharu ag 18% sy'n 16 oed neu'n iau. Gwelir y cynnydd mwyaf mewn poblogaeth yn nifer y bobl sy'n 85 neu'n hŷn, yr 'hen hynaf'.

Yn 2012, lansiodd Llywodraeth Cymru drydydd cam y Strategaeth ar gyfer Pobl Hŷn. Mae'r MSc Astudiaethau Heneiddio a Gerontoleg yn Abertawe'n edrych ar bolisi, ymarfer a gweithredu er mwyn i chi fod ar flaen datblygiadau cyfredol.

Mae Astudiaethau Heneiddio a Gerontoleg yn defnyddio ymagwedd gyfannol. Mae'n symud y ffocws o fodel meddygol heneiddio i un sy'n cynnwys ystod o ddisgyblaethau, gan gynnwys seicoleg, cymdeithaseg a demograffeg, gan edrych ar heneiddio yn fwy cadarnhaol.

Pam y cwrs hwn?

Mae'r rhaglen MSc Astudiaethau Heneiddio a Gerontoleg yn tynnu ar ymchwil ac arbenigedd y Ganolfan Heneiddio Arloesol (CIA) yng Ngholeg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd.

Mae'r CIA ar flaen y gad o safbwynt gwaith rhyngddisgyblaethol ar heneiddio ac mae'n darparu isadeiledd, ffocws ac arweinyddiaeth ar gyfer ymchwil heneiddio ar draws y Brifysgol. Mae'r Ganolfan yn gartref i glwstwr unigryw o ymchwilwyr a darlithwyr sy'n cyfrannu at holl gyrsiau ôl-raddedig Astudiaethau Heneiddio a Gerontoleg.

Mae'r cwrs wedi’i gynllunio i ddiwallu anghenion cyflogwyr ac i baratoi myfyrwyr â'r wybodaeth a'r profiad sy'n angenrheidiol ar gyfer gweithio gyda phobl hŷn; llunio polisïau; rheoli a darparu gwasanaethau; a gweithgynhyrchu cynhyrchion i boblogaeth sy'n heneiddio.

Gofynion Mynediad

 • Gradd 2.2 yn y Deyrnas Unedig neu gyfwerth.
 • Tystiolaeth o astudio academaidd diweddar.
 • Efallai yr ystyrir ymgeiswyr sydd â chymwysterau proffesiynol neu brofiad gwaith perthnasol. Mae hyn yn cynnwys o leiaf dwy flynedd o brofiad ag awdurdodau lleol, iechyd, sefydliadau preifat, sefydliadau gwirfoddol a diwydiant.
 • Anogir ceisiadau gan fyfyrwyr rhyngwladol. Mae'n ofynnol bod gan fyfyrwyr o leiaf sgôr o 6.5 ym mhrawf IELTS, gydag isafswm o 6.0 ym mhob cydran, neu gymhwyster cyfwerth a gydnabyddir gan Brifysgol Abertawe, cyn dechrau'r rhaglen. Mae'r Brifysgol yn darparu hyfforddiant Iaith Saesneg i baratoi myfyrwyr rhyngwladol ar gyfer astudio.

Sut i Wneud Cais

Anogir ymgeiswyr i wneud cais ar-lein oherwydd bydd yn haws dilyn ei gynnydd.

Dylai myfyrwyr rhyngwladol fynd i www.swansea.ac.uk/international/students/apply am ragor o wybodaeth.

Ffioedd Dysgu

Y ffioedd dysgu blynyddol ar gyfer blwyddyn academaidd 2019/20 fydd:

D.U./U.E. Rhyngwladol
MSc Llawn-amser £7,200 £15,200
MSc Rhan-amser £3,600 £7,650
MSc Rhan-amser £2,400 £5,100
PGDip Llawn-amser £4,800 £10,100
PGDip Rhan-amser £2,450 £10,100
PGCert Llawn-amser £2,450 £5,100
PGCert Rhan-amser £2,450 £5,100

Mae ffioedd dysgu ar gyfer blynyddoedd o astudiaeth ar ôl eich blwyddyn gyntaf yn amodol ar gynnydd o 3%.

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am ffioedd a sut i dalu ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Efallai y byddwch yn gymwys i gael arian i helpu i gefnogi eich astudiaethau. I gael gwybod am ysgoloriaethau, bwrsariaethau a chyfleoedd cyllido eraill sydd ar gael, ewch i dudalen ysgoloriaethau a bwrsariaethau'r Brifysgol.

Myfyrwyr rhyngwladol ac astudiaethau rhan-amser: Bellach mae'n bosibl i rai myfyrwyr astudio'n rhan-amser o dan lwybr fisa Haen 4. Mae hyn yn dibynnu ar ffactorau sy'n ymwneud â'r cwrs a'ch sefyllfa unigol. Efallai y bydd yn bosibl astudio gyda ni hefyd os ydych chi eisoes yn y DU o dan gategori fisa gwahanol. Ewch i wybodaeth y Brifysgol am Visas a Mewnfudo am arweiniad a chefnogaeth bellach.

Myfyrwyr presennol: Mae gwybodaeth bellach am eich costau ffioedd ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Costau Ychwanegol

Mae myfyrwyr yn debygol o fynd i gostau ychwanegol yn y brifysgol. Gall y rhain gynnwys (ymhlith costau eraill):

 • prynu deunyddiau ysgrifennu ac offer swyddfa, megis cof bach USB etc.
 • argraffu a llungopïo
 • rhwymo prosiectau ymchwil/traethodau hir (oddeutu £5)

Nid oes costau ychwanegol gorfodol wedi’u nodi ar gyfer y cwrs hwn.

Strwythur y Cwrs

Cynigir y rhaglen ar sail amser llawn neu ran-amser.

Bydd myfyrwyr amser llawn fel arfer yn cwblhau chwe modiwl ac yn cyflwyno'u traethawd hir erbyn diwedd y flwyddyn gyntaf. Bydd myfyrwyr rhan-amser fel arfer yn cymryd dwy flynedd i gwblhau chwe modiwl, ac un flwyddyn bellach i gwblhau'r traethawd hir.

Mae'r MSc Astudiaethau Heneiddio a Gerentoleg yn cynnwys chwe modiwl (120 credyd) a thraethawd hir (60 credyd). Ceir pedwar modiwl gorfodol (20 credyd yr un) yn ymdrin â chyd-destun poblogaeth sy'n heneiddio ac yn archwilio safbwyntiau damcaniaethol ar heneiddio.

Mae'r rhain yn archwilio'n feirniadol mentrau ymarfer a pholisi sy'n ymdrin â materion mewn perthynas â iechyd ac yn ystyried mathau o ddulliau ymchwil y gellir eu mabwysiadu wrth gynnal ymchwil heneiddio.

Mae pob modiwl yn rhoi cyfle i archwilio dadleuon a materion arloesol ynghylch heneiddio mewn cyd-destun byd-eang.

 

Opsiynau Tystysgrif neu Ddiploma Ôl-raddedig

Yn debyg i'r MSc, gellir hefyd astudio'r rhaglenni hyn ar sail amser llawn neu ran-amser.

Bydd myfyrwyr Tystysgrif Ôl-raddedig yn cymryd tri modiwl (cyfanswm o 60 credyd), gan gynnwys dau fodiwl gorfodol ac un modiwl dewisol o gatalog MSc y Coleg.

Bydd myfyrwyr Diploma yn cwblhau'r un 120 credyd â'r cwrs MSc, ond ni fydd rhaid iddynt gwblhau'r traethawd hir 60 credyd.

Mae'r ddau opsiwn yn hyblyg i fyfyrwyr sydd am astudio meysydd diddordeb penodol wrth ddysgu sylfaen gadarn o egwyddorion Gerontoleg. Mae'r opsiynau hyn yn rhoi dewis perffaith i unigolion neu gyflogwyr sydd am gael yr un addysg sy'n arwain y ffordd yn fyd-eang a ddarperir yn y Ganolfan Heneiddio Arloesol, ond nad yw'r prosiect ymchwil yn bwysig i'w profiad dysgu.

Asesu

Asesir pob rhaglen drwy asesiad ysgrifenedig wedi'i gefnogi gan gyflwyniad.

Rhagolygon Gyrfa

Mae graddedigion diweddar eraill yn gweithio mewn ystod amrywiol o sectorau, gan gynnwys:

 • llywodraeth leol
 • gweithiwr cymdeithasol/gwasanaethau cymdeithasol
 • ymchwil polisi ac academaidd
 • gwasanaethau ariannol ac yswiriant
 • pensaernïaeth a chynllunio trefol

I ddarllen rhagor am brofiad Robert Workman, graddedig diweddar, ewch i Robert Workman, MSc Astudiaethau Heneiddio.

Mae Coleg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd yn cynnig hyfforddiant llawn mewn methodoleg ymchwil yn ogystal ag addysg gradd gerontoleg sy'n dysgu sgiliau ymchwil a dadansoddi sy'n gwbl drosglwyddadwy ac yn hynod ddymunol i gyflogwyr.

Lleoliadau gwaith

Er na asesir yr elfen hon, rhoir cyfle i fyfyrwyr gyflawni lleoliadau gwirfoddol gyda sefydliad anllywodraethol (NGO) lleol. Mae hyn yn gwella opsiynau cyflogaeth y myfyrwyr ac yn ehangu eu profiad ym maes ymarferol gerontoleg. Bydd myfyrwyr sy'n cyflawni'r lleoliad yn cael tystysgrif gan y NGO yn manylu nifer yr oriau yn ystod y lleoliad i weithredu fel cofnod at ddibenion cyflogaeth a datblygu.

Arbenigedd Staff

Mae ymchwil aelodau'r CIA mewn saith thema eang:

 • Hawliau, Cydraddoldeb a Chynhwysiad
 • Amgylchoedd heneiddio
 • Peryglon amgylcheddol - Syrthio, gofod a rennir
 • Cymuned, integreiddio a pherthnasoedd teuluol
 • Technoleg a'i defnyddio
 • Dyfodol heneiddio
 • Gofal Cymdeithasol - Iechyd a lles

Caiff traethodau ymchwil MSc a rhaglenni ymchwil PhD dilynol eu hannog a'u cefnogi ym mhob un o'r themâu hyn.

Darllenwch Bortffolio Ymchwil Gerontoleg a Heneiddio y Ganolfan Heneiddio Arloesol.

Mae gan staff sy'n addysgu MSc Astudiaethau Heneiddio a Gerontoleg Rhyngwladol arbenigedd mewn o leiaf un o themâu ymchwil y ganolfan. Trwy gydol y cwrs caiff staff eu symud o gwmpas i wneud yn siŵr bod darlithoedd yn cael eu rhoi gan y person sydd â'r wybodaeth a'r profiad helaethaf yn y maes hwnnw.

Mae'r staff addysgu allweddol yn cynnwys:

 • Yr Athro Vanessa Burholt (Cyfarwyddwr y Ganolfan) – Teipoleg rhwydweithiau cymorth, heneiddio rhyngwladol, ymfudo, gwledigrwydd
 • Yr Athro Judith Phillips (Dirprwy i'r Dirprwy Is-ganghellor) – Tai, technoleg, gofod a lle, gofal cymdeithasol
 • Dr Christine Dobbs (Cyfarwyddwr Rhaglen ac Arweinydd Modiwl) – Heneiddio trawsryweddol, marwolaeth a marw, pŵer a hierarchaeth, moeseg
 • Andrew Dunning (Arweinydd Modiwl) – Cam-drin pobl hŷn, eiriolaeth, perthnasoedd rhwng y cenedlaethau, dinasyddiaeth
 • Dr Michelle Edwards (Arweinydd y Modiwl) – Llythrennedd iechyd, addysg iechyd, defnyddio gofal iechyd
 • Dr John Gammon (Arweinydd Modiwl) – Methodolegau ymchwil
 • Dr Sarah Hillcoat-Nallétamby (Arweinydd Modiwl) – Tai, perthnasoedd rhwng y cenedlaethau, poblogaeth sy'n heneiddio
 • Ruth Hopkins (Arweinydd Modiwl) – Iechyd cyhoeddus cymdeithasol-economaidd, diogelu iechyd, iechyd yr amgylchedd, iechyd a heneiddio
 • Dr Charles Musselwhite (Arweinydd Modiwl) – Traffig a thrafnidiaeth, symudedd, dyluniad dinesig, cymunedau gwledig, cymunedau oed gyfeillgar, technoleg, polisi cyhoeddus

Cymuned Ôl-raddedig

Mae gan Goleg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd gymuned ôl-raddedig fywiog gyda myfyrwyr amrywiol o ran eu cefndir a'u cenedligrwydd. Mae'r Coleg yn adnabyddus am ei amgylchedd cyfeillgar, croesawgar a chefnogol. Rhwng hynny a'r cyfleusterau helaeth, technoleg o'r radd flaenaf a lleoliad gwych ar ymyl traeth, rydym yn sicrhau profiad eithriadol i'r myfyrwyr.

Cyfleusterau 

Yn ogystal, mae gan y myfyrwyr fynediad at ystod eang o gyfleusterau a chyfarpar gwych ar gyfer profiadau gweithle realistig. Am ragor o wybodaeth, cliciwch yma neu ewch ar daith rithwir o'r Coleg.