MA/PGDip/PGCert Chwarae Therapiwtig a Datblygiadol

 1. Amrywiadau Cwrs
  Nomenclature Duration Mode Of Attendance
  MA 1Bl LlA
  MA 2Fl RhA
  MA 3Bl RhA
  PGDip 1Bl LlA
  PGDip 2Fl RhA
  PGCert 1Bl LlA
  PGCert 1Bl RhA
 2. Cynnig arferol:
  DU 2.2
 3. Addysgir yn
  Singleton Parc Campws

Trosolwg Cwrs

Nod y cwrs Chwarae Therapiwtig a Datblygiadol yw ystyried potensial datblygiadol, addysgol a therapiwtig chwarae ar lefel academaidd uwch trwy gyfuniad o waith deallusol anodd a myfyrio ymarferol soffistigedig.

Nodweddion Allweddol

Addysgu a Chyflogadwyedd:

• wedi ei haddysgu gan academyddion sydd wedi'u cyhoeddi'n dda ac ymarferwyr arbenigol

• mynediad i dîm amlddisgyblaethol gyda dolenni cryf i adrannau prifysgol tebyg yn Ewrop ac o amgylch y byd

• gweithdai ymarferol yn ogystal â darlithoedd a seminarau

• Cofnod da o gyflogaeth graddedigion

• cyflogadwyedd wedi ei gefnogi gan y gwasanaeth gyrfaoedd eang ar draws y brifysgol yn ogystal â'r tîm addysgu

• nifer o ddolenni â busnesau lleol i gynyddu'r rhagolygon am brofiad gwaith

• profiad gwaith maes wedi'i gynnwys fel rhan o'r rhaglen

• profiadau addysgu a dysgu rhagorol ac mewnwelediadau traws-ddiwylliannol a ddatblygwyd trwy garfan ryngwladol

• cyfle i ddilyn PhD o dan oruchwyliaeth gan aelod cymwys o'r tîm

Modiwlau

Ymwadiad: Gall opsiynau dethol modiwlau yn newid.

MA 1 Blwyddyn Full-time

Blwyddyn 1 (Lefel 7 PGT)

FHEQ 7 Taught Masters / PGDip / PGCert
Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
EYPM05Semester 1 and Semester 2 (Sep-Jun Taught)60Dissertation in Play
EYPM11Semester 1 and Semester 2 (Sep-Jun Taught)40Play Theory and Practice
EYXM01Semester 2 (Jan-Jun Taught)20Researching Childhood
EYXM06Semester 2 (Jan-Jun Taught)20Perspectives on Play
EYXM12Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Understanding and Observing Child Development
EYXM15Semester 2 (Jan-Jun Taught)20Therapeutic Work with Children

PGDip 1 Blwyddyn Full-time

Blwyddyn 1 (Lefel 7 PGT)

FHEQ 7 Taught Masters / PGDip / PGCert
Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
EYPM11Semester 1 and Semester 2 (Sep-Jun Taught)40Play Theory and Practice
EYXM01Semester 2 (Jan-Jun Taught)20Researching Childhood
EYXM06Semester 2 (Jan-Jun Taught)20Perspectives on Play
EYXM12Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Understanding and Observing Child Development
EYXM15Semester 2 (Jan-Jun Taught)20Therapeutic Work with Children

PGDip 2 Blwyddyn Part-time

Blwyddyn 1 (Lefel 7 PGT)

FHEQ 7 Taught Masters / PGDip / PGCert

Mae myfyrwyr yn dewis 60 o gredydau o'r opsiynau canlynol:

Modiwlau Gorfodol

Heb ganfod dim.

Modiwlau Opsiynol

Blwyddyn 2 (Lefel 7 PGT)

FHEQ 7 Taught Masters / PGDip / PGCert

Mae myfyrwyr yn dewis 60 o gredydau o'r opsiynau canlynol:

Modiwlau Gorfodol

Heb ganfod dim.

Modiwlau Opsiynol
PGDip DATP pt y2 

Dewiswch Yn union 60 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :Choose 60 credits from the following modules (select those modules you have not undertaken in year 1):

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
EYPM11Semester 1 and Semester 2 (Sep-Jun Taught)40Play Theory and Practice
EYXM01Semester 2 (Jan-Jun Taught)20Researching Childhood
EYXM06Semester 2 (Jan-Jun Taught)20Perspectives on Play
EYXM12Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Understanding and Observing Child Development
EYXM15Semester 2 (Jan-Jun Taught)20Therapeutic Work with Children

PGCert 1 Blwyddyn Full-time

Blwyddyn 1 (Lefel 7 PGT)

FHEQ 7 Taught Masters / PGDip / PGCert

Mae myfyrwyr yn dewis 60 o gredydau o'r opsiynau canlynol:

Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
EYPM11Semester 1 and Semester 2 (Sep-Jun Taught)40Play Theory and Practice
Modiwlau Opsiynol
PGCert DATP 

Dewiswch Yn union 20 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :Choose either of the following modules

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
EYXM06Semester 2 (Jan-Jun Taught)20Perspectives on Play
EYXM12Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Understanding and Observing Child Development

PGCert 1 Blwyddyn Part-time

Blwyddyn 1 (Lefel 7 PGT)

FHEQ 7 Taught Masters / PGDip / PGCert

Mae myfyrwyr yn dewis 60 o gredydau o'r opsiynau canlynol:

Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
EYPM11Semester 1 and Semester 2 (Sep-Jun Taught)40Play Theory and Practice
Modiwlau Opsiynol
PGCert DATP 

Dewiswch Yn union 20 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :Choose either of the following modules

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
EYXM06Semester 2 (Jan-Jun Taught)20Perspectives on Play
EYXM12Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Understanding and Observing Child Development

MA 3 Blwyddyn Part-time

Blwyddyn 1 (Lefel 7 PGT)

FHEQ 7 Taught Masters / PGDip / PGCert

Mae myfyrwyr yn dewis 60 o gredydau o'r opsiynau canlynol:

Modiwlau Gorfodol

Heb ganfod dim.

Modiwlau Opsiynol

Blwyddyn 2 (Lefel 7 PGT)

FHEQ 7 Taught Masters / PGDip / PGCert

Mae myfyrwyr yn dewis 60 o gredydau o'r opsiynau canlynol:

Modiwlau Gorfodol

Heb ganfod dim.

Modiwlau Opsiynol
MA DATP pt y2 

Dewiswch Yn union 60 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :Choose 60 credits from the following modules (you must select the modules you have not undertaken in year 1):

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
EYPM11Semester 1 and Semester 2 (Sep-Jun Taught)40Play Theory and Practice
EYXM01Semester 2 (Jan-Jun Taught)20Researching Childhood
EYXM06Semester 2 (Jan-Jun Taught)20Perspectives on Play
EYXM12Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Understanding and Observing Child Development
EYXM15Semester 2 (Jan-Jun Taught)20Therapeutic Work with Children

Disgrifiad

Mae Chwarae Therapiwtig a Datblygiadol yn archwilio sut mae chwarae plant yn datblygu a sut mae plant yn datblygu wrth chwarae. Mae'n archwilio arferion chwarae sy'n seiliedig ar dystiolaeth ar draws ystod o gyd-destunau proffesiynol. Mae chwarae yn elfen bwysig o ddarpariaeth ar draws holl Wasanaethau Plant yn y DU a thu hwnt. Mae rhagolygon cyflogaeth graddedigion yn eang iawn ac mae myfyrwyr blaenorol wedi sicrhau amrywiaeth o swyddi diddorol. 

Mae'r cwrs yma’n cynnig y cyfle perffaith i astudio plant yn chwarae ar lefel academaidd uwch, gan gyfuno gwaith theori gyda phrofiad gwaith maes ac adlewyrchiad lefel uchel. Dysgir gan academyddion a gydnabyddir yn rhyngwladol ac sydd wedi'u cyhoeddi'n dda yn eu maes. 

Nod y cwrs yw dyfnhau dealltwriaeth myfyrwyr o botensial datblygiadol a therapiwtig chwarae. Mae hyn yn cynnwys sut mae'r amgylchedd a rhyngweithiadau cymdeithasol yn cefnogi repertoire sgiliau chwarae cynyddol plant, gyda phwyslais penodol ar werth cynhenid profiadau chwarae hunan gyfeiriol plant. 

Caiff potensial datblygiadol, addysgol a therapiwtig o chwarae ar draws cyd-destunau lluosog hefyd eu hystyried, e.e. ymarfer chwarae cynhwysol, arsylwi, asesu a’r gallu i nodi pryd efallai bydd angen cymorth proffesiynol pellach. 

Gofynion Mynediad

• Isafswm gradd anrhydedd ail ddosbarth DU (2.2) neu uwch mewn disgyblaeth gysylltiedig

• croesawir ceisiadau am raddedigion gan y rheiny â phrofiad gwaith perthnasol sylweddol heb radd israddedig, (e-bostiwch reolwr y rhaglen ar gyfer cyngor unigol os gwelwch yn dda) 

• efallai y bydd gofyn i ymgeiswyr fynychu cyfweliad 

• bydd gofyn i ymgeiswyr gael Gwiriad Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) (a elwir o'r blaen yn Swyddfa Cofnodion Troseddol, neu’n Wiriad SCT).

Ymgeiswyr rhyngwladol:

 • Y gofynion Saesneg yw isafswm sgôr IELTS o 6.5 gydag o leiaf 6.0 ym mhob maes, neu gymhwyster cyfatebol a gymeradwyir gan y Brifysgol, cyn dechrau'r rhaglen 

• cwblhau Gwiriad DBS neu gymhwyster cyfwerth yn y Brifysgol

Sut i Wneud Cais

Caiff ymgeiswyr eu hannog i glicio ar gais ar-lein gan y bydd hyn yn ei gwneud hi'n haws olrhain eu datblygiad. Gall myfyrwyr rhyngwladol wneud cais drwy ymweld â www.swansea.ac.uk/international/students/apply neu e-bostiwch study@swansea.ac.uk

Ffioedd Dysgu

Y ffioedd dysgu blynyddol ar gyfer blwyddyn academaidd 2019/20 fydd:

D.U./U.E. Rhyngwladol
MA Llawn-amser £7,200 £15,200
MA Rhan-amser £3,600 £7,650
MA Rhan-amser £2,400 £5,100
PGDip Llawn-amser £4,800 £10,100
PGDip Rhan-amser £2,400 £10,100
PGCert Llawn-amser £2,400 £5,100
PGCert Rhan-amser £2,400 £5,100

Mae ffioedd dysgu ar gyfer blynyddoedd o astudiaeth ar ôl eich blwyddyn gyntaf yn amodol ar gynnydd o 3%.

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am ffioedd a sut i dalu ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Efallai y byddwch yn gymwys i gael arian i helpu i gefnogi eich astudiaethau. I gael gwybod am ysgoloriaethau, bwrsariaethau a chyfleoedd cyllido eraill sydd ar gael, ewch i dudalen ysgoloriaethau a bwrsariaethau'r Brifysgol.

Myfyrwyr rhyngwladol ac astudiaethau rhan-amser: Bellach mae'n bosibl i rai myfyrwyr astudio'n rhan-amser o dan lwybr fisa Haen 4. Mae hyn yn dibynnu ar ffactorau sy'n ymwneud â'r cwrs a'ch sefyllfa unigol. Efallai y bydd yn bosibl astudio gyda ni hefyd os ydych chi eisoes yn y DU o dan gategori fisa gwahanol. Ewch i wybodaeth y Brifysgol am Visas a Mewnfudo am arweiniad a chefnogaeth bellach.

Myfyrwyr presennol: Mae gwybodaeth bellach am eich costau ffioedd ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Costau Ychwanegol

Nid yw'r ffioedd dysgu yn talu am brynu llyfrau nac offer swyddfa, argraffu, rhwymo traethodau na chostau llungopïo.

Ni phennwyd costau ychwanegol gorfodol ar gyfer y cwrs hwn.

Strwythur y Cwrs

Rhaglen ôl-radd modiwlaidd yw’r cwrs yma sy'n cynnwys 180 o gredydau ar lefel M.

Cynigir y cwrs yma yn rhan-amser gyda chwblhad fel arfer o fewn tair blynedd.

 

Asesiad

Caiff myfyrwyr eu hasesu trwy gydol eu gwaith cwrs (e.e. aseiniadau ysgrifenedig megis prosiectau ymchwil, arsylwadau plant a thraethodau a chyflwyniadau seminar) a thraethawd hir o tua 20,000 o eiriau.

Pwy ddylai wneud cais?

Mae'r cwrs yma’n addas ar gyfer:

• unrhyw un sydd â diddordeb mewn chwarae therapiwtig a datblygiadol 

• gyda gradd a/neu brofiad helaeth mewn disgyblaeth gysylltiedig e.e. astudiaethau plentyndod, addysg, seicoleg, cymdeithaseg, iechyd meddwl

• y rheiny sy'n gweithio mewn lleoliad clinigol, ysbyty neu ofal cymdeithasol gyda phlant, lle byddai dealltwriaeth chwarae yn cyfoethogi eu harferion

• athrawon neu gynorthwywyr dysgu yn hwyluso chwarae addysgol y byddai eu hymarfer a rhagolygon gyrfa yn elwa ar hyfforddiant lefel Meistr arbenigol

• Gweithwyr cymdeithasol, cwnselwyr neu therapyddion a hoffai ddatblygu sgiliau chwarae hanfodol ar gyfer gweithio gyda chleientiaid iau

• gweithwyr chwarae neu swyddogion datblygu chwarae a hoffai ymestyn eu harbenigedd neu geisio am ddyrchafiad

• ymarferwyr sy'n gweithio o fewn Cyfnod Sylfaen Cymru, Cyfnod Sylfaen Lloegr neu ddarpariaeth Blynyddoedd Cynnar Rhyngwladol arall. Mae hefyd yn berthnasol i weithwyr proffesiynol y gweithlu plant eraill megis cynghorwyr ysgolion cynradd, gweithwyr chwarae, gweithwyr cymdeithasol, gweithwyr gofal iechyd meddwl plant a'r glasoed, nyrsys pediatrig ac ymwelwyr iechyd, seiciatryddion a seicolegwyr.

• y rheini sy'n meddwl am ddilyn gyrfa mewn cynghori plant neu therapi chwarae, ond nid ydynt eto yn cwrdd â gofynion oedran neu brofiad gwaith ar gyfer hyfforddiant clinigol.

Arbenigedd Staff

Mae aelodau o’r tîm yn ymchwilwyr gweithredol ac mae eu gwaith wedi'i gyhoeddi'n dda. Mae nifer o fyfyrwyr blaenorol wedi cyhoeddi eu hymchwil neu wedi cyflwyno eu canfyddiadau mewn seminarau a chynadleddau. Anogir a chefnogir hyn gan y tîm academaidd ac mae'n dangos bod y gwaith o ansawdd uchel yn cael ei gynhyrchu.

 

Mae aelodau o'r Tîm yn cynnwys:

 

Pete King - arbenigwr mewn datblygiad plant a chwarae plant ar draws gwasanaethau plant

Justine Howard - arbenigwr mewn datblygiad plant a chwarae plant ar draws gwasanaethau plant

Jan Lewis - arbenigwr mewn diogelu a hawliau plant

Mike Ward - arbenigwr mewn cymdeithaseg addysg

Sophia Komninou - arbenigwr mewn iechyd plant

Zac Maunder - arbenigwr ym maes iechyd emosiynol plant

Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd

Mae'r cwrs yma’n uchel ei barch gan arwain at swyddi arbenigol mewn addysg, cymorth rhyngwladol, cynghori a gofal bugeiliol, gwaith cymdeithasol, ysbyty/gofal iechyd a gwaith chwarae.

Mae graddedigion wedi sicrhau swyddi mewn timau trais yn y cartref, y gwasanaeth carchardai, ysbytai ac ysgolion. Mae rhai hefyd wedi sefydlu eu busnesau eu hunain neu wedi mynd ymlaen i ddilyn hyfforddiant pellach mewn therapi chwarae, cwnsela, seicotherapi neu seicoleg glinigol.

Mae'r Coleg hefyd yn cynnig goruchwyliaeth i fyfyrwyr sy'n dymuno parhau â'u hastudiaethau yn y maes yma ar lefel PhD.

Anogir myfyrwyr i wneud gwaith gwirfoddol trwy gydol y cwrs.

Mae'r Coleg hefyd yn darparu gwybodaeth am yrfaoedd a hysbysebion swyddi perthnasol yn ogystal â thiwtorialau gyrfa. Mae graddedigion yn y gorffennol yn ymwneud â dysgu a chyhoeddi ymchwil myfyrwyr yn y dyfodol.

 

Darllenwch ein proffiliau myfyrwyr yma.

Profiad gwaith a gwirfoddoli

Mae gan Goleg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd gysylltiadau â nifer o wasanaethau plant lleol a allai fod yn barod i gynnig cyfleoedd gwirfoddoli neu brofiad gwaith.

Mae ennill profiad yn hanfodol i adeiladu CV cryf a chynyddu cyflogadwyedd wrth raddio.

Cymuned Ôl-raddedig

Mae gan Goleg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd gymuned ôl-raddedig fywiog gyda myfyrwyr amrywiol o ran eu cefndir a'u cenedligrwydd. Mae'r Coleg yn adnabyddus am ei amgylchedd cyfeillgar, croesawgar a chefnogol. Rhwng hynny a'r cyfleusterau helaeth, technoleg o'r radd flaenaf a lleoliad gwych ar ymyl traeth, rydym yn sicrhau profiad eithriadol i'r myfyrwyr.

Cyfleusterau 

Yn ogystal, mae gan y myfyrwyr fynediad at ystod eang o gyfleusterau a chyfarpar gwych ar gyfer profiadau gweithle realistig. Am ragor o wybodaeth, cliciwch yma neu ewch ar daith rithwir o'r Coleg.