Ysgol Haf Rithwir Prifysgol Radboud

Mae Prifysgol Nijmegen Radboud yn cynnig 30 o gyrsiau rhithwir y gallwch eu hastudio o'ch ystafell wely. Bydd y cwrs yn cynnwys cyfuniad o sesiynau byw rhyngweithiol, trafodaethau heriol â chyfranogwyr eraill, gwaith grŵp ac astudio ar eich pen eich hun. Cynhelir sesiynau a thrafodaethau byw etc rhwng 9AM a 6PM Amser Canoldir Ewrop (CET)

Mae cost y cwrs yn cynnwys y canlynol:

 • Ffi gofrestru
 • Deunyddiau'r cwrs
 • Mynediad i'r amgylchedd dysgu digidol
 • Darlithoedd byw ac wedi'u recordio ymlaen llaw
 • Digwyddiadau cymdeithasol
 • Tystysgrif cyfranogiad
Student smiling sitting at her desk

Sut Gallaf Wneud Cais?

Mae cyllid yn gyfyngedig a chaiff ei ddyfarnu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae myfyrwyr israddedig presennol Prifysgol Abertawe yn gymwys i ymgeisio. Gall myfyrwyr ôl-raddedig gyflwyno cais am gyllid hefyd, ond mae'n rhaid iddynt ddarparu tystiolaeth bod eu goruchwyliwr academaidd yn cymeradwyo eu cyfranogiad. Mae cyllid ychwanegol ar gael i fyfyrwyr cymwys drwy'r rhaglen Cymru Fyd-eang Darganfod.

 1. Gallwch gyflwyno cais am gyllid Ewch yn Fyd-eang drwy ddefnyddio un ffurflen syml:
  Lawrlwythwch y Ffurflen Cais am Gyllid Haf Rhithwir 2021 a'i dychwelyd drwy e-bost i c.everett@abertawe.ac.uk. Yna byddwn ni'n gwirio eich cymhwysedd ac yn cadarnhau a fyddwch yn derbyn cyllid. Fel rhan o hyn, byddwn ni'n gwirio'n awtomatig a ydych chi'n gymwys i dderbyn y cyllid Ehangu Cyfranogiad. Bydd lefel y cyllid a ddyfernir yn dibynnu ar gost eich rhaglen. Ni chaiff rhaglenni eu hariannu'n llawn. Bydd y tîm Ewch yn Fyd-eang yn cadarnhau eich cymhwysedd ac yn anfon Cytundeb Cyfranogiad atoch i'w lofnodi.
 2. Cyflwyno cais i'r rhaglen haf rithwir o'ch dewis:
  Cyflwynwch gais i'r rhaglen o'ch dewis yn uniongyrchol. Bydd arnom angen cadarnhad eich bod wedi'ch derbyn ar y cwrs.

Dechrau eich rhaglen:
Ni fyddwn yn prosesu’r cyllid tan inni dderbyn tystiolaeth eich bod wedi'ch derbyn a'ch cofrestru, ac ar ôl i ddarparwr eich rhaglen lofnodi ein ffurflen Cadarnhau Dechrau. Sylwer bod hyn yn golygu y byddwch yn derbyn eich cyllid ar ôl i’ch rhaglen ddechrau. Cofiwch hyn wrth gyllidebu.