Ysgol Haf IPSA

Ysgol Haf IPSA EPITA 2021 - Dychmygu, Datblygu, Rheoli, Hedfan

Nod y rhaglen haf ar-lein hon a fydd yn para 3 wythnos yw rhoi cysyniadau allweddol a dealltwriaeth gyffredinol o beth yw dronau a breichiau robotig a sut i'w rheoli. Yn gyntaf, gydag arbenigedd y tîm, byddwch chi'n dysgu sut i ddylunio robot gan ddefnyddio un o'r amgylcheddau robotig a ddefnyddir  amlaf: Robot Operating System. Yna, byddwch chi'n darganfod sut i ddatblygu cymhwysiad symudol sy'n eich galluogi i reoli system fel hynny.

Rhagofynion: Sylfeini python a sgiliau rhaglennu canolradd. Rhaid i ymgeiswyr ddeall Rhaglennu sy’n Canolbwyntio ar Wrthrych a phatrymau dylunio arferol. Argymhellir i chi feddu ar 2 flynedd o addysgu uwch mewn TG neu gyfrifiadureg. Argymhellir yn gryf i chi feddu ar 2 sgrîn.

Sesiynau gwybodaeth sydd ar ddod dros Zoom:

Sut Gallaf Gyflwyno Cais?

Mae cyllid yn gyfyngedig a chaiff ei ddyfarnu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae myfyrwyr israddedig presennol Prifysgol Abertawe yn gymwys i ymgeisio.Gall myfyrwyr ôl-raddedig gyflwyno cais am gyllid hefyd, ond mae'n rhaid iddynt ddarparu tystiolaeth bod eu goruchwyliwr academaidd yn cymeradwyo eu cyfranogiad.Mae cyllid ychwanegol ar gael i fyfyrwyr cymwys drwy'r rhaglen Global Wales Discover.

 1. Cyflwyno cais am gyllid Ewch yn Fyd-eang drwy ddefnyddio un ffurflen syml:
  Lawrlwythwch y Ffurflen Gais am Gyllid Haf Rhithwir 2021 a'i dychwelyd drwy e-bost i v.williams@abertawe.ac.uk. Yna byddwn ni'n gwirio eich cymhwysedd ac yn cadarnhau os byddwch yn derbyn cyllid. Fel rhan o hyn, byddwn ni'n gwirio'n awtomatig a ydych chi'n gymwys i dderbyn y cyllid Ehangu Cyfranogiad. Bydd lefel y cyllid a ddyfernir yn dibynnu ar gost eich rhaglen. Nid ariennir rhaglenni yn llawn.
  Bydd y tîm Ewch yn Fyd-eang yn cadarnhau eich cymhwysedd ac yn anfon Cytundeb Cyfranogiad i chi i'w lofnodi.
 2. Cyflwyno cais i'r rhaglen haf rithwir o'ch dewis:
  Cyflwynwch gais i'r rhaglen o'ch dewis yn uniongyrchol. Bydd arnom angen cadarnhad eich bod wedi'ch derbyn ar y cwrs. Bydd angen i chi dalu'r ffioedd dysgu a ffioedd safonol y rhaglen yn uniongyrchol i ddarparwr eich rhaglen.Yna bydd myfyrwyr sydd wedi cael eu cymeradwyo ar gyfer cyllid yn derbyn eu bwrsariaeth gan Ewch yn Fyd-eang ar ôl i'r rhaglen ddechrau. Mae'n bwysig eich bod yn ymwybodol o hyn er mwyn cyllidebu'n briodol a bod yn siŵr y gallwch chi dalu.
 3. Dechrau eich rhaglen:
  Ni fyddwn ni'n prosesu eich cyllid tan inni dderbyn tystiolaeth eich bod wedi'ch derbyn ar y rhaglen ac wedi cofrestru. Meddyliwch am hyn wrth ichi gyllidebu.